Browse stories

Johanna, amanuenssi

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 11.11.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Naistutkimus
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierrosta riippuen erilaisia asioita: opetusohjelmaa ja tuntiopetusta, työharjoittelupaikkoja ja työelämäyhteyksiä, uusien opiskelijoiden perehdyttämistä. Lisäksi hoidan suurta määrää erilaisia opintohallintoon liittyviä käytännön asioita, kuten opintosuoritusten rekisteröintiä, opetustilojen varauksia, tiedottamista, tiedonhankintaa, intranetin ja verkkosivujen päivittämistä, tenttijärjestelyjä, osallistun kokouksiin ja koulutuksiin jne.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyökyky, omatoimisuus, laajojen kokonaisuuksien hallinta

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin muissa töissä laitoksella ja tilaisuuden tullen hain tätä paikkaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoista ei ole ollut suoraan hyötyä työssäni. Ehkä opintojen aikana saavutettu laajojen kokonaisuuksien hallinta on auttanut.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ylhäältä tulevia byrokraattisia päätöksiä sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden kiristyviä vaatimuksia ja rajoituksia on usein vaikea ymmärtää, kun itse kokee asiat todellisessa työssä hyvin eri näkökulmasta. Oppilaitoksiin yritetään myös ajaa asiakaspalvelun periaatetta, joka ei yliopistoyhteisöön sovi. Pidä omaasi ja järjen puolta.

More stories

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas... read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis... read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit... read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh... read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit... read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j... read story >

Iida Turpeinen

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi ... read story >

3d90awWJoDUug

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa... read story >

Pihla1 kuva nettiin laseilla

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn... read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin ... read story >

auli ja gamba

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja ... read story >

y c5e54ad3

Ilpo, filosofian maisteri

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte... read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja Tornaeus

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt...
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt... read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin ... read story >

Minna K

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha... read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij... read story >

Ilpo Solala

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›