Browse stories

Mari, software engineer

Tutkimus tai tuotekehitys

Julkaistu 26.11.2013

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Matematiikka
Muut opinnot Fysiikka, Ohjelmistotekniikka
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen n. 600 hengen ohjelmistotalossa. Yritys on kansainvälinen, mutta Suomen konttori on suurin ja täällä tapahtuu kaikki tuotekehitys. Kuulun pieneen tiimiin, joka työskentelee infrarakentamiseen tarkoitetun ohjelman parissa (ohjelmalla suunnitellaan teitä, katuja, jne.).

Työtehtäviini kuuluu ohjelman ylläpitoon liittyviä tehtäviä, kuten bugien korjausta ja uusien ominaisuuksien lisäämistä. Jotkut tehtävät ovat hyvin suoraviivaisia. Esim. Tien alla oleva putki piirtyy tien poikkileikkaukseen väärällä tavalla ja tehtävä on muuttaa putken piirto oikean väriseksi ja tyyliseksi. Toiset tehtävät sisältävät monimutkaisempaa algoritminkehitystä, jossa toki helposti tulee käytettyä sellaisia menetelmiä, joita osaa jo valmiiksi. Olen nyt ollut puoli vuotta töissä täällä ja olen hyödyntänyt mm. epälineaaristen yhtälöiden ratkaisutaitoja, pienimmän neliösumman menetelmää ja Taylorin polynomia. Toisinaan ongelmien ratkaisuun ei tarvita erityisen matemaattisia menetelmiä, mutta silloinkin matemaattisesta ajattelusta voi olla iloa.


Suurimman osan ajasta istun koneella ohjelmoimassa. Tärkeää on myös keskustella muiden ohjelmistokehittäjien kanssa jonkin asian toteutukseen liittyvistä asioita. Välillä keskustelen myös tuotteen konsulttien tai asiakastuen kanssa, sillä heille ohjelmiston käyttäjät kertovat havaittuja virheitä ja kehitysehdotuksia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen, matematiikka, tiimityötaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin ennen tätä jatko-opiskelijana ja tutkijana TTY:llä. Päätin lopettaa jatko-opinnot ja hakea muualle töihin. Ajatuksena minulla oli, että työ voisi sisältää ohjelmointia ja sen lisäksi siinä voisi hyödyntää jollakin tavalla matematiikan osaamista. Käytännössä aloitin työnhaun kunnolla vasta kun työt tutkijana olivat loppuneet ja oli aikaa keskittyä hakemiseen. Katselin avoimia paikkoja ja hain niihin jotka kuulostivat jollakin tavalla sopivilta. Kirjoitin ja hioin hakemuksia ajan kanssa ja pääsin kevään aikana 6 yritykseen työhaastatteluun, kun lähetettyjä hakemuksia oli reilu 20. Joissakin paikoissa kävin kahdesti (toisella kerralla oli eri haastattelija tai soveltuvuuskoe) joten haastatteluihin ja niihin valmistautumiseen meni aikaa. Vajaan 4 kuukauden työnhaun jälkeen aloitin nykyisessä työpaikassani, joten hyvin asiat järjestyivät, vaikka jättäydyinkin ns. tyhjän päälle kun lopetin tutkijan hommat. Minulle oli tarpeellista keskittyä vain työnhakuun ja pitää vähän lomaa. Myös muutto toiselle paikkakunnalle kävi kätevämmin, kun oli aikaa siivota ja järjestää tavaroita.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Omat opintoni voi jakaa oikeastaan kahteen osaan: Ensin n. 4 vuotta suoritin kaikenlaisia kursseja ja sen jälkeen n. 4 vuotta olin laitoksella tutkimusapulaisena ja tutkijana (eli tein diplomityön ja sen jälkeen olin jatko-opiskelijana). Tärkeintä työssäni on osata kunnolla matematiikkaa ja kyetä soveltamaan taitojaan käytännön ongelmiin. Pitää valita sopivat menetelmät ja osata toteuttaa ne ohjelmoimalla. Matematiikan, fysiikan ja ohjelmoinnin kurssit muodostivat hyvän pohjan ja jatko-opintojen aikana tuli vielä opittua paljon lisää kun taitoja piti hyödyntää vaikeisiin tutkimusongelmiin.

Jatko-opintojen aikana kävin myös tutkijavaihdossa Lontoossa ja kirjoitin englanninkielisiä artikkeleja. Kielitaitoni ei ollut valmistumishetkellä kovinkaan hyvä, joten jatko-opinnot tavallaan pakottivat minut oppimaan englantia. Se oli välillä tuskaisaa, mutta kannatti. Nykyisessä työssäni tarvitsen englantia jonkin verran.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele jotain vaikeaa!

More stories

Emma

hr business partner

Vastailen eri maista tulleisiin viesteihin, joissa työntekijät kysyvät milloin mitäkin vaikkapa liittyen ... read story >

TM

software developer

Koodin kirjoittamista ja siihen liittyvää ongelmanratkaisua read story >

Jari

Opetan matemaattisia aineita toisella asteella. read story >

RistoByYrjo

Risto

Antti

Työni koostuu opintojaksojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opiskelijoiden ohjauksesta. Jonkin verr... read story >

Risto

tutkijatohtori

Työskentelin valmistumisen jälkeen vuoden vakuutusyhtiössä ja sen jälkeen siirryin tutkijaksi. Työ yksity... read story >

Saku

matematiikan ja tietotekniikan lehtori

Elina

suunnittelija

Hoidan työssäni useita koulutukseen liittyviä tietojärjestelmiä; niiden tarkistamista, prosessien eteenpä... read story >

ulla

sähköpostien luku, viranhaltija päätösten valmistelu ja allekisjoittaminen, talouslukujen seuranta, tulev... read story >

inkkis

matemaattisten aineiden tuntiopettaja

Opetusta, sen suunnittelua ja tulevien opettajien ohjausta read story >

panu

toimitusjohtaja

Projektityöt, asiakastapaamiset, myyntityö, taloushallinto, strategiapohdinnat. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›