Browse stories

Mari, kotitalousopettaja

Opetus ja kasvatus, Oppilaitos

Julkaistu 22.11.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Kotitalous
Muut opinnot Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Peruskoulun kotitalousopettajan tehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kotitaloustieteen opinnot, harjoittelut

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opintojen aikana kannattaa tehdä mahdollisimman paljon sijaisuuksia saadaaksen käsityksen siitä, mitä työ on oikeasti.

More stories

Maija

kotitalouden lehtori

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien suunnitelusta, niiden pitämisestä ja siihen liittyvistä jälkit... read story >

Aini

oppilaanohjaus

Ohjaan oppilaita opinnoissa, valinnaisainevalinnoissa, elämäntaidoissa, jatko-opintosuunnittelussa. Ohjau... read story >

Tupu Mentu

suunnittelijaopettaja

Toimistotyötä (esim. kurssiseuranta, yhteys tuntiopettajiin), projektien, tapahtumien ja opetuksen suunni... read story >

Kirsi

kotitalousopettaja

Opetan peruskoulun 7-9 luokkalaisille kotitaloutta. Kasvatan heitä olemaan ihmisiksi. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›