Browse stories

Passikuva 2

Anssi, tuotekehitysinsinööri

Tutkimus tai tuotekehitys, Ensto Finland Oy

Julkaistu 2.12.2013

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma
Muut opinnot Materiaalikemia, Teollisuustalous, Biotekniikka, Biomateriaalitekniikka
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Aamulla sähköpostien läpikäyntiä. Päivän edetessä kuumakutistetuotannon asioiden läpikäyntiä ja tuotannon prosessien parantamista. Päivästä riippuen erinäisten teknisten yksityiskohtien selvittelyä tuotteisiin liittyen sekä uusien tuotteiden suunnittelua (materiaalitestaus sekä 3D-suunnittelu). Tuotekehitys- ja maintenanceprojektien läpikäyntiä ja edistämistä. Rakennesuunnittelua tietojärjestelmään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: materiaalitekniikka, muovitekniikka, 3D-suunnittelu

Päädyin nykyiseen työhöni: Tein diplomityöni Enstolle, ja pääsin jatkamaan saman tutkimuksen parissa. Työnkuva on laajentunut vuosien varrella koskemaan yleisesti tuotekehitystä ja tutkimusta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Materiaalitekniikan opinnoista. Erityisesti metallien ja muovien tuntemus ja analysointi on ollut hyödyksi. Myös kemian opinnot, erityisesti aineiden reaktiot ja reagointi keskenään, sekä vanhenemiskinetiikka sekä kemikaalien kestävyys, ovat olleet hyödyksi. Materiaalitekniikan labrat ovat hyvä pohja kaikelle tutkimustyölle mitä voi tehdä esim. tuotteen ominaisuuksia selvitellessä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella huolella perusasiat materiaalitekniikasta sekä fysiikasta ja kemiasta. Lisäksi muovitekniikan eri prosessointitekniikat on syytä hallita, ja eipä ole haitaksi, vaikka osaisi myös muita tuotannollisia prosessointitekniikoita esim. metalleihin ja keraameihin liittyen. Käytännön labrakokemus ja koneenkäyttökokemukset ovat hyvin tärkeitä, sillä komponentteja suunnitellessa tulee huomioida valmistustekniikka ja linjalla olevat ihmiset. Jos ei ole ikinä ajanut linjaa, on hankala tietää mikä on tärkeää ja mikä ei. Metallitekniikkaa lukisin sivuaineen verran lisää jos jotain muuttaisin, sillä lähes kaikissa Enston tuotteissa on metalliosia käytössä. Lisäksi kävisin mahdollisimman paljon harjoittelemassa erilaisten tuotantoprosessien ajamista. Lukisin sähkötekniikkaa enemmän koulussa. Nyt olen opiskellut vapaa-ajalla ja töiden ohessa sähkötekniikka, erityisesti suurjännitekniikkaa. Työssä on ehdottoman tarpeellista tietää sähkötekniikan käytännöt sekä hallita teoriapohja.

Teollisuustalous on erittäin hyvä kokonaisuus jokaiselle, joka tekee töitä yrityksen palveluksessa. Erityisesti talous, laatuasiat sekä valmistuskustannukset ovat tärkeitä.

More stories

Jussa

aluesuunnittelija

Osallistun liikenne- ja logistiikka-asioista vastaavien työryhmien toimintaan. Kirjoitan lausuntoja liitt... read story >

Valtteri

tietomalliasiantuntija

Noin parin viime vuoden ajan työpäiväni on koostunut pääasiassa kokouksista, niiden valmisteluista sekä j... read story >

Anonyymi

konepäällikkö

Olen töissä rahtilaivalla. Tyypillinen työpäivä koostuu päivän huoltojen ja korjaustöiden suunnittelusta,... read story >

Anonyymi

operatiivinen johtaja

Alaisten työnteon fasilitointi ja yleinen "lankojen käsissä pitely", asiakas- ja sidosryhmäviestintä, myy... read story >

Jonne

lupa-asiantuntija

Pääasiassa työpäivieni sisältöä on tienpidon lupa-asioiden käsittely hakemuksesta lupapäätökseksi. Lupakä... read story >

L.E.

asiantuntija

Työhöni nuorena asiantuntijana konsulttitalossa koulutusalalla sisältyy mm. tarjousvalmistelua, rekrytoin... read story >

Lauri

Akateemisen tutkimuksen lukeminen ja koostaminen, koneoppimisalgoritmien sovellukset ja hienosäätö, ETL, ... read story >

Katarina

asiakasvastaava

Asiakastyötä, median kanssa viestintä, tiedottaminen, projektinhallinta read story >

Hnf

palvelupäällikkö

Johdan IT-palvelutalossa tiimiä omissa asiakkuuksissani ja koordinoin heidän tehtäviään. Teen asiakasrapo... read story >

Matti

Vastaavan tehtäviä ympäri PK-seutua sekä projektipäällikön töitä read story >

Linnea

direktör

Planeringsmöten med personal och samarbetspartners, strategiskt arbete, ställningstaganden och rapporteri... read story >

Samuel

viestintäasiantuntija

Päivät täyttyvät kiireisistä sijoittajaviestintään, mediatyöhön ja raportointiin liittyvistä tehtävistä. ... read story >

Orpelo

työnjohtaja

Ajanvaraukset, vauriotarkastukset, työnjohto, töiden organisointi maalaamon sekä hallin kesken. Kaikkea m... read story >

David

gymnasielektor

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig... read story >

Sanna

tiedottaja

Tavalliseen työpäivään kuuluu paljon erilaisten tekstien kirjoittamista ja teknisten toteutusten selittäm... read story >

Kirsikka

lukion opinto-ohjaaja

Tapaan opiskelijoita ohjauskeskustelun merkeissä. Lisäksi pidän oppitunteja sekä järjestän tutustumisia k... read story >

Iisa Kiskola

apuvälineteknikko

Asiakkaiden vastaanotto, apuvälinearviot, ortotiikka read story >

Emma

viestintäpäällikkö

Tyypillisen työpäivän aloitan tarkistamalla päivän to do -listan ja käymällä sähköpostit läpi. Työpäivään... read story >

VesaK

päätoiminen englannin aineenopettaja

Opetus ja opetuksen suunnittelu, sähköpostisota, kokoukset read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei... read story >

Betelgeuze

fysioterapeutti

Tyypillinen työpäiväni koostuu pääosin asiakastyöstä. Työskentelen yksityisellä sektorilla neurologiseen ... read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist... read story >

Maria

tohtorikoulutettava, tutkija

Työni on aika itsenäistä, oma-alotteista ja vaatii luovuutta. Työnkuvaani kuuluu tiettyyn tutkimuskysymyk... read story >

Niina

psykologi

Yksilöasiakkaiden tukikeskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja asiantuntijaluentojen pitämistä vaihtelevista te... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›