Browse stories

Kaisa, projektikoordinaattori

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Helsingin yliopisto

Julkaistu 9.9.2015

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiologia
Muut opinnot Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät vaihtelevat suuresti. Joskus teen koneen ääressä työtä koko päivän: vastaan sähköposteihin, teen selvityksiä ja suunnitelmia, ideoin ja edistän hankkeita. Joskus olen paljon yhteistyökokouksissa ja palavereissa, isoissa virallisissa tai pienissä työpalavereissa. Silloin tällöin työmatkoja seminaareihin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, ideointi, Lankojen pitäminen "käsissä"

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhön harjoittelun kautta. Eli suoritin tässä työpaikassa jo valtiohallinnon harjoittelun. Jäin sen jälkeen kausityöntekijöksi ja myöhemmin pääsin äitiyslomansijaiseksi ja siitä vakituiseksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista opinnoista eikä mistään erityisemmin! Kyse on enemmän siitä, että on oppinut krittiisen ja innovoivan ajattelutavan sekä kyvyn nähdä asioita toisin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Työ on vaihtelevaa ja monipuolista, sisältäen strategista ajattelua ja käytännön työtä - kaikkea sopivasti!

More stories

Jenni

projektisuunnittelija

Hoidan hankkeeseen liittyviä toimistotehtäviä, vastailen sähköposteihin, päivitän nettisivuja ja sosiaali... read story >

Eelis

uravalmentaja

Uravalmennusten ryhmämuotoinen toteutus 9‒15 työttömille työnhakijoille. Muulla ajalla suunnittelu, valmi... read story >

Leena

viestintäpäällikkö

Työni koostuu johto- ja esihenkilötehtävistä sekä viestinnän ja markkinoinnin strategisesta suunnittelust... read story >

Pirjo

hankepäällikkö

Seuraan hanketta ja teen raportointia, kehittämis- ja suunnittelutyötä. Työpäivät ovat varsin erilaisia j... read story >

Olli

koordinaattori

Työpäivä koostuu useasta erilaisesta asiankokonaisuudesta, kuten koulutusten ja tilaisuuksien suunnittelu... read story >

Taru

projektitutkija

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Pääsääntöisesti niihin kuuluu erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyv... read story >

Liisa

tutkija, jatko-opiskelija

Istun tietokoneella, teen analyysejä ja kirjoitan. Kaikki tekstit tuotetaan englanniksi, jos haluaa julka... read story >

Siru

palvelusuunnittelija

Teen erilaisia asiakkaiden asiointeihin liittyviä pienehköjä tutkimuksia, raportteja ja tilastoja. Työssä... read story >

Pirkko

viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkönä vastaan yhtiön nettisivujen päivittämisestä, mediatiedotteiden kirjoittamisesta ja m... read story >

Sanna

Toimin projektipäällikkönä HR-konsultointiyrityksessä, jossa työtehtäviini sisältyvät erilaiset yritysten... read story >

Erityisopetusta

Pidän kuusi tuntia päivässä opetusta erityisnuorten ryhmälle toisella asteella. Tämän lisäksi keskustelen... read story >

Sanna

lehtori

Opetan ja ohjaan liikunnanohjaaja (AMK) opiskelijoille tutkimusprosessiin ja -menetelmiin liittyviä asioi... read story >

Pekka

copywriter

Istun koneeni ääressä ja/tai palaverissa. Vastaan minulle tarkoitettujen asiakkaiden markkinoinnin konsep... read story >

Milla

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Työhön kuuluu uusien tasa-arvoa edistävien toimintamallien kehit... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›