Browse stories

Aini, oppilaanohjaus

Opetus ja kasvatus, kaupunki

Julkaistu 15.11.2015

Opiskelupaikkani Itä-Suomen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kotitalous
Muut opinnot opintojen ohjaus
Valmistumisvuosi 2000

Tyypillinen työpäiväni: Ohjaan oppilaita opinnoissa, valinnaisainevalinnoissa, elämäntaidoissa, jatko-opintosuunnittelussa. Ohjausmuodot ovat : henkilökohtainen, -pienryhmä sekä ryhmäohjaus.

Tapaan oppilaita, pidän oppitunteja, osallistun monenlaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen sisällä sekä oppilaitoksen ulkopuolella. Osallistun lukuisiin palavereihin mm. oppilaiden opetuksen järjestämisasioissa, verkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, oppilaitoksen kehittämiseen. Organisoin erilaisia tapahtumia ja tutustumisia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät vuorovaikutustaidot, asiakaslähtöisyys: kuunteleminen, kyky tarkastella asioita eri näkökulmista

Päädyin nykyiseen työhöni: Toimin kotitalousopettajana ja sain heti opettajaksi valmistuttuani hiukan ohjaustehtäviä. Ohjaustyö lisääntyi vuosivuodelta ja huomasin sen minulle sopivaksi työksi ja päätin kouluttautua opintojen ohjaajaksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteiden, psykologian ja ohjauksen opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Pidä unelmistasi kiinni ja toteuta ne. Ahkera työskentely unelmien eteen on sen arvoista. Työssä kehittyminen ja työssä viihtyminen on tosi tärkeää hyvän elämänlaadun ja jaksamisen takaamiseksi .

More stories

Riitta

kotiäiti

Kaikki ihmisen elämiseen liittyvät tehtävät read story >

Maija

kotitalouden lehtori

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien suunnitelusta, niiden pitämisestä ja siihen liittyvistä jälkit... read story >

Tupu Mentu

suunnittelijaopettaja

Toimistotyötä (esim. kurssiseuranta, yhteys tuntiopettajiin), projektien, tapahtumien ja opetuksen suunni... read story >

Kirsi

kotitalousopettaja

Opetan peruskoulun 7-9 luokkalaisille kotitaloutta. Kasvatan heitä olemaan ihmisiksi. read story >

Mari

kotitalousopettaja

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›