Browse stories

Minna, tutkijatohtori

Tutkimus tai tuotekehitys

Julkaistu 10.12.2015

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Yhteiskuntatieteet, filosofia, ranskan kieli
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Aikaisempiin tutkimuksiin tutustumista, tutkimusartikkelien kirjoittamista tai aineiston hankintaa (esimerkiksi tutkimushaastattelut), tutkimusrahoitushakemusten valmistelua yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa; välillä myös opetuksen suunnittelua, opettamista tai opintosuoritusten arviointia

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen, Englanninkielen taito (sekä suullinen että kirjallinen), hyvät vuorovaikutustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen aikaisemmin työskennellyt hallintotehtävissä, mutta suoritin maisterintutkinnon (yhteiskuntatieteissä) jälkeen vielä opettajan pedagogiset opinnot ja tohtoriopinnot kasvatustieteissä. Pääsin jo tohtoriopintojen alkuvaiheessa mukaan kansainväliseen tutkimusprojektiin ja tutkimustöiden välissä olen tehnyt myös opetustyötä yliopistolla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tohtoriopinnoissa vahvistuvat tutkimustehtävissä tarvittavat taidot kuten kriittinen ajattelu, analysointitaidot ja tieteellisen viestinnän taidot . Opettajan pedagogiset opinnot ovat olleet hyödyksi opetustehtävissä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kansainvälisestä opiskelu- ja työkokemuksesta on hyötyä tutkimus- ja opetustehtävissä. Kannattaa panostaa myös tutkimusmenetelmien opiskeluun ja yrittää päästä mukaan johonkin tutkimusryhmään jo esimerkiksi maisteriopintojen aikana.

More stories

Nimetön

luokanopettaja

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja... read story >

Sunflower

suunnittelija

Tehtävät vaihtelevat tosi paljon vuodenajastakin riippuen, joten sikäli tyypillistä työpäivää ei ole! Syk... read story >

Opo

opinto-ohjaaja

Päivät koostuvat opiskelijoiden ohjauksesta, oppitunneista, erilaisista teema- ja jatko-opintopäivistä. S... read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt... read story >

Lukio-opo

lukion opinto-ohjaaja

Työpäiväni koostuu opiskelijoiden henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, neuvonnasta ja tiedottamisesta... read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist... read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit... read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä... read story >

88b59uLuqUzrr

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt... read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi... read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li... read story >

Yläkoulun ja lukion opo

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, ... read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko... read story >

Riitta

rehtori, opinto-ohjaaja

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj...
read story >

Sonja

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypillisesti työpäivääni sisältyy 0-2 oppituntia opinto-ohjausta peruskoululaisille ja/tai lukiolaisill... read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä ... read story >

Marita Parkkonen

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo... read story >

Risto, KT

rehtori, emeritus

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›