Browse stories

Milla, koordinaattori

Viestintä- tai mediatyö

Julkaistu 6.4.2016

Opiskelupaikkani HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma
Muut opinnot Viestintä, markkinointi, juridiikka
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Aamu alkaa sähköpostien tai tehtävälistojen läpikäynnillä. Se voi alkaa myös osallistumisella seminaariin, palaveriin tai johonkin tapaamiseen. Päivän aikana tuotan viestinnällistä sisältöä, organisoin tai edistän asioita. Työni on käytännössä tekstin luomista, tiedon välittämistä, kohdeyleisön näkökulmasta sopivien viestintätapojen pohtimista. Sama viesti instassa, twitterissä ja verkkosivuilla vaatii kolme erityyppistä tapaa viestiä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: viestintätaidot (ml. tietotekniset ja vaikuttamistaidot), tiedon hallinta, kriittinen ajattelu

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen ollut samalla työnantajalla jo kymmenen vuotta. Erilaisten muutosten myötä minut on aina muutaman vuoden välein ohjattu työskentelemään siellä, missä taidoilleni on ollut parhaiten käyttöä. Olen päässyt aina haastavampiin tehtäviin ja saanut oppia säännöllisesti uutta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tärkeintä on ollut oppia suhdetaitoja. Miten rakentaa verkostoja, ylläpitää niitä ja huolehtia siitä, että tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Se on opiskeluaikana harjoiteltavissa aineesta riippumatta mm. ryhmätöiden kautta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen ja asioiden välisten yhteyksien ymmärtäminen auttaa. Projektinhallintataidot kannattaa opetella: tavoite voi olla vaikka kuinka upea, mutta resurssit ja tulos ovat riippuvaisia toisistaan. Aika, raha ja ihmiset ovat resurssisi. Jos jotain niistä ei ole riittävästi, tavoitteeseen on vaikeampi päästä. Paineensietokykyä pitää kypsytellä. Priorisointikyky tulee luontevasti ensimmäisen suuremman työkuormituksen jälkeen ajankohtaiseksi ottaa haltuun.

More stories

Jussa

aluesuunnittelija

Osallistun liikenne- ja logistiikka-asioista vastaavien työryhmien toimintaan. Kirjoitan lausuntoja liitt... read story >

Valtteri

tietomalliasiantuntija

Noin parin viime vuoden ajan työpäiväni on koostunut pääasiassa kokouksista, niiden valmisteluista sekä j... read story >

Anonyymi

konepäällikkö

Olen töissä rahtilaivalla. Tyypillinen työpäivä koostuu päivän huoltojen ja korjaustöiden suunnittelusta,... read story >

Anonyymi

operatiivinen johtaja

Alaisten työnteon fasilitointi ja yleinen "lankojen käsissä pitely", asiakas- ja sidosryhmäviestintä, myy... read story >

Jonne

lupa-asiantuntija

Pääasiassa työpäivieni sisältöä on tienpidon lupa-asioiden käsittely hakemuksesta lupapäätökseksi. Lupakä... read story >

L.E.

asiantuntija

Työhöni nuorena asiantuntijana konsulttitalossa koulutusalalla sisältyy mm. tarjousvalmistelua, rekrytoin... read story >

Lauri

Akateemisen tutkimuksen lukeminen ja koostaminen, koneoppimisalgoritmien sovellukset ja hienosäätö, ETL, ... read story >

Katarina

asiakasvastaava

Asiakastyötä, median kanssa viestintä, tiedottaminen, projektinhallinta read story >

Hnf

palvelupäällikkö

Johdan IT-palvelutalossa tiimiä omissa asiakkuuksissani ja koordinoin heidän tehtäviään. Teen asiakasrapo... read story >

Matti

Vastaavan tehtäviä ympäri PK-seutua sekä projektipäällikön töitä read story >

Linnea

direktör

Planeringsmöten med personal och samarbetspartners, strategiskt arbete, ställningstaganden och rapporteri... read story >

Samuel

viestintäasiantuntija

Päivät täyttyvät kiireisistä sijoittajaviestintään, mediatyöhön ja raportointiin liittyvistä tehtävistä. ... read story >

Orpelo

työnjohtaja

Ajanvaraukset, vauriotarkastukset, työnjohto, töiden organisointi maalaamon sekä hallin kesken. Kaikkea m... read story >

David

gymnasielektor

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig... read story >

Sanna

tiedottaja

Tavalliseen työpäivään kuuluu paljon erilaisten tekstien kirjoittamista ja teknisten toteutusten selittäm... read story >

Kirsikka

lukion opinto-ohjaaja

Tapaan opiskelijoita ohjauskeskustelun merkeissä. Lisäksi pidän oppitunteja sekä järjestän tutustumisia k... read story >

Iisa Kiskola

apuvälineteknikko

Asiakkaiden vastaanotto, apuvälinearviot, ortotiikka read story >

Emma

viestintäpäällikkö

Tyypillisen työpäivän aloitan tarkistamalla päivän to do -listan ja käymällä sähköpostit läpi. Työpäivään... read story >

VesaK

päätoiminen englannin aineenopettaja

Opetus ja opetuksen suunnittelu, sähköpostisota, kokoukset read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei... read story >

Betelgeuze

fysioterapeutti

Tyypillinen työpäiväni koostuu pääosin asiakastyöstä. Työskentelen yksityisellä sektorilla neurologiseen ... read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist... read story >

Maria

tohtorikoulutettava, tutkija

Työni on aika itsenäistä, oma-alotteista ja vaatii luovuutta. Työnkuvaani kuuluu tiettyyn tutkimuskysymyk... read story >

Niina

psykologi

Yksilöasiakkaiden tukikeskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja asiantuntijaluentojen pitämistä vaihtelevista te... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›