Browse stories

Taru, projektitutkija

Tutkimus tai tuotekehitys, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu 23.10.2016

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiologia
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Pääsääntöisesti niihin kuuluu erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyviä tehtäviä (lukeminen, kirjoittaminen, aineistonkeruu ja -analyysi) sekä projektien hallintaa. Käyn myös konferensseissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tutkijan taidot, projektinhallinta, tiimityötaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni korkeakouluharjoittelun ja verkostojeni kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Akateeminen kirjoittaminen ja tutkimusmenetelmät, englannin kieliopinnot, sosiologian ja kansantaloustieteen opinnot, gradun tekeminen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sivuainevalintoja kannattaa miettiä tarkasti. Erityisesti jatko-opintoja suunnitteleville tärkeitä opintoja ovat akateeminen kirjoittaminen sekä muut viestintä- ja kieliopinnot, menetelmäopinnot sekä kansainvälinen kokemus. Myös verkostoituminen ja projektinhallinta ovat tärkeitä.

More stories

Eelis

uravalmentaja

Uravalmennusten ryhmämuotoinen toteutus 9‒15 työttömille työnhakijoille. Muulla ajalla suunnittelu, valmi... read story >

Leena

viestintäpäällikkö

Työni koostuu johto- ja esihenkilötehtävistä sekä viestinnän ja markkinoinnin strategisesta suunnittelust... read story >

Pirjo

hankepäällikkö

Seuraan hanketta ja teen raportointia, kehittämis- ja suunnittelutyötä. Työpäivät ovat varsin erilaisia j... read story >

Olli

koordinaattori

Työpäivä koostuu useasta erilaisesta asiankokonaisuudesta, kuten koulutusten ja tilaisuuksien suunnittelu... read story >

Kaisa

projektikoordinaattori

Työpäivät vaihtelevat suuresti. Joskus teen koneen ääressä työtä koko päivän: vastaan sähköposteihin, tee... read story >

Liisa

tutkija, jatko-opiskelija

Istun tietokoneella, teen analyysejä ja kirjoitan. Kaikki tekstit tuotetaan englanniksi, jos haluaa julka... read story >

Siru

palvelusuunnittelija

Teen erilaisia asiakkaiden asiointeihin liittyviä pienehköjä tutkimuksia, raportteja ja tilastoja. Työssä... read story >

Pirkko

viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkönä vastaan yhtiön nettisivujen päivittämisestä, mediatiedotteiden kirjoittamisesta ja m... read story >

Sanna

employer branding consultant

Toimin projektipäällikkönä HR-konsultointiyrityksessä, jossa työtehtäviini sisältyvät erilaiset yritysten... read story >

Erityisopetusta

opettaja

Pidän kuusi tuntia päivässä opetusta erityisnuorten ryhmälle toisella asteella. Tämän lisäksi keskustelen... read story >

Sanna

lehtori

Opetan ja ohjaan liikunnanohjaaja (AMK) opiskelijoille tutkimusprosessiin ja -menetelmiin liittyviä asioi... read story >

Pekka

copywriter

Istun koneeni ääressä ja/tai palaverissa. Vastaan minulle tarkoitettujen asiakkaiden markkinoinnin konsep... read story >

Milla

projektitutkija

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Työhön kuuluu uusien tasa-arvoa edistävien toimintamallien kehit... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›