Browse stories

Magnus,

, ABB

Publicerat 20.9.2017

Huvudämne eller utbildningsprogram Tietojenkäsittelytiede
Övriga studier Filosofi
Utexamineringsår 2005

En vanlig dag på mitt jobb: Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upprätthålla prosessbeskrivningen och vara som specialist på sitt område och jobba ihop med den globala prosess ägaren

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: Förhandlingsförmåga, Männsikokännande, Psykologiskt öga

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Har jobbat hela min karriär innom försäljningsapplikationer och senast med reservdelsförsäljningen globalt - när vi upgraderade applikationen blev det en möjlighet att göra något annat så jag tog i möjligheten att jobba mera med business än med den tekniska aspekten.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Kravhantering och hur man effektivt dokumenterar och hanterar krav via user stories

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: Man kommer inte in genast i business analyst rollen om man inte sedan har en talang för ett specifikt område - det kan kräva många års målinriktat arbete för att komma in i en specialist roll som möjliggör kunskapen och insikten om ett specifikt område. Process hantering och processer i huvudsak skall vara intressanta och man skall ha ett genuint intresse att jobba med många olika sorters människor.

More stories

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j... read story >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam... read story >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees... read story >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak... read story >

b5733picture

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä... read story >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist... read story >

320023 10151431810329667 744915969 n2

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›