Browse stories

Kasvatustieteilijä, uraohjaaja

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 21.11.2017

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, psykologia, yhteisöviestintä
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkojen etsimisessä ohjaaminen, muihin palveluihin ohjaaminen tarpeen mukaan. Koulutusasioiden ja osaamisen tunnistamisen prosessien koordinointi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjausosaaminen, verkostotyöskentely, Tiedonhaku

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työni työskenneltyäni ensin hankemaailmassa vastaavissa tehtävissä. Ensimmäiseen ohjaustyön työpaikkaani pääsin suoraan vanhempainvapaalta, ja tuolloin valintaani vaikutti mm. vapaaehtoistyössä hankkimani kokemus yhdistystoiminnasta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pedagogisista opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa hankkiutua ohjaustyön pariin vaikkapa vapaaehtoistyön tai työkokeilujen kautta, sillä käytännön kokemus painaa paljon työpaikkaa hakiessa.

More stories

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest... read story >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit... read story >

JK

Suunnittelija, kv-koordinaattori

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi... read story >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et... read story >

maeae2

Miia

kehityspäällikkö

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu... read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›