Browse stories

Saija, projektisihteeri

Toimistotehtävät

Julkaistu 30.5.2018

Opiskelupaikkani Kajaanin ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tradenomi, liiketalous
Muut opinnot Markkinointi
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Projektisihteerin työtehtävissä työnkuva on todella monipuolinen – tyypillinen työpäivä voi siis hyvin vaihdella meneillä olevien tehtävien mukaan, mutta päätoimisesti toimistotyöpäivääni kuuluu erilaisten kokousten, koulutusten tai muiden tapahtumien valmisteluja, projektin viestintä, taloushallinto ja muut organisointiin sekä suunnitteluun liittyvät tehtävät.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, ongelmanratkaisu, suunnittelu- ja organisointitaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoinna olevaa projektisihteerin paikkaa kuntarekry.fi-sivustolta. Työpaikan saantiin vaikutti oleellisesti koulutustausta (media-assistentti + markkinoinnin tradenomi), aikaisempi työkokemus ja vahva viestinnän osaaminen. Vaikka aiempi työkokemus oli kuitenkin suht vähäistä, sain silti työpaikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kokonaisuudessaan liiketalouden koulutus on antanut hyvät valmiudet toimia sihteerin työssä. Koulutuksen kautta saatu tietotaito organisoinnista, laajojen asiakokonaisuuksien hallinnasta, viestinnästä sekä yhteistyöstä on edesauttanut omaa työskentelyä työelämässä. Lisäksi ammattikoulupohjainen audiovisuaalisen viestinnän koulutus oli vahva pohja työn saamiselle.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Projektisihteerinkin työpäivät voivat ajoittain olla hyvin kiireisiä ja työ vaatii hyviä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Vaikka työ on siistiä toimistotyötä, olen silti paljon tekemisissä muiden ihmisten kanssa (projektihenkilöstö, kokousryhmät, muut sidosryhmät), joten pelkkää itsenäistä työskentelyä tämä ei ole. Erilaisten tietokoneohjelmistojen käytön osaaminen on myös ainakin omassa työssä suuri etu.

More stories

Sara

markkinointisuunnittelija

Jokainen työpäiväni on erilainen, mikä tekee työstäni mielenkiintoisen. Toisinaan työpäivät kuluvat kokon... read story >

Ville

myynti- ja projektipäällikkö

Yritysasiakkaiden kontaktointi, myyntityötä, hinnoittelua, reklamaatioiden hoito, hallinnolliset työtehtä... read story >

Jonna

HR - Rekrytointi ja työnantajakuva

Tehtäväni on tukea rekrytoivaa esimiestä koko rekrytointi prosessin ajan, aina tarpeen määrityksestä siih... read story >

EA

myyntineuvottelija

Asiakkaiden kontaktoimista pääasiassa puhelimitse sekä oikeanlaisten vakuutusratkaisujen tarjoamista. Tar... read story >

lähes eläkeläinen

perintäasiantuntija

Oikeudelliset perintätoimet:
Saatavien perintä, maksusopimuksien solmiminen, ulosottoasiat, konkurssiyri...
read story >

Tim B

digitaalisen markkinoinnin suunnittelija

Työpäivääni kuuluu verkkokaupan ylläpito, hakukoneoptimointi, verkkomainonta, sosiaalisen median päivittä... read story >

Sara

markkinointikoordinaattori

Työpäiväni koostuu markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä pääsääntö... read story >

Jussi

myynti-insinööri

Tyypillinen työpäivä koostuu sähköpostin päivystämisestä, kyselyihin vastaamisista, tarjousten tekemisest... read story >

12ca7picture

Pekka

E commerce Manager

Aamulla tarkistaa sähköpostit ja asiakaskontaktit. Kehitysprojektien edistämistä, markkinoinnin miettimis... read story >

Susanna

customer relationship manager

Juttelen kansainvälisille opiskelijoille ja järjestelen heille eri harjoittelu- ja työmahdollisuuksia hei... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›