Browse stories

Anna, myyntineuvottelija

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Viestintä (yliopisto), Sosiaalipsykologia, kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Myyntityötä ja asiakaspalvelua

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, sosiaalinen kanssakäyminen, neuvottelutaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin nykyisessä firmassa töissä jo opiskeluaikoinani. Tarkoituksenani oli siirtyä "oman alan" töihin (laaja käsite, sillä opinnot eivät kohdistuneet mihinkään tiettyyn) valmistumisen jälkeen, mutta syystä tai toisesta se on vielä jäänyt. Haen uusia töitä aktiivisesti, mutta "oman alan" paikkoja on suhteessa vähän saatavilla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnot ja viestinnän tunteminen auttavat huomattavasti erilaisissa yritys- ja asiakasrajapintatehtävissä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kohdistakaa opintonne johonkin tiettyyn alaan, ja pitäytykää siinä; laajapohjainen osaaminen ei takaa automaattista työpaikkaa, sillä asiantuntijatehtävissä halutaan erityisosaamista enemmän kuin yleistietoa ja monen asian osaamista.

More stories

Lukion kielten ope

lukion englannin lehtori

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne ... read story >

Sirkku

Deal Manager

Tyypillinen työpäivä koostuu sopimusten analysoinnista tai sopimusten laatimisesta yrityksen ohjeistuksen... read story >

Anne-Mari

tutkimusrahoituksen asiantuntija

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r... read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty... read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon... read story >

HG

Englannin tuntiopettaja ja kääntäjä

Tuntien suunnittelua, muutama tunti lähiopetusta, tehtävien tarkastamista ja palautteen antamista. Lisäks... read story >

Mimmi

yrittäjä, kääntäjä

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j... read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla... read story >

Elina

sisällöntuottaja, käännöskoordinaattori

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo... read story >

Heli

kieltenopettaja, kv-koordinaattori

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV ... read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›