Browse stories

a4a63picture

Medi, projektipäällikkö

Johto- tai esimiestehtävät, Diak

Julkaistu 15.10.2019

Opiskelupaikkani Diakonia-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Muut opinnot Johtaminen, teologia, ammatillinen opettaja
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Projektinhallinnan laajat hallinnolliset tehtävät, kehittäminen ja johtaminen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, kehittämisosaaminen, hyvät ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Minua kysyttiin ensimmäiseen valtakunnalliseen ESR-hankkeeseen projektipäälliköksi

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Lähes kaikkia opintojani, joista on koostunut kokonaisuus

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tarvitaan vahvaa projektiosaamista ja johtamistaitoja

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›