Browse stories

C, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 13.11.2020

Opiskelupaikkani Turun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Ranskan kieli
Muut opinnot valtio-oppi ja liiketoimintaosaaminen
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Yhteydenottoa vapaaehtoisiin, toimintaan liittyvää viestintää, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, erilaisia palevereita päivittäiseen järjestön toimintaan liittyen (esim. toimintakertomus, rahoitushakemukset, strategia, hallituksen kokouksien valmistelu, muut tehtävät)

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, kehittämisosaaminen, viestintäosaaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain työpaikkaan suoraan ja järjestö ei ollut ennalta tuttu. Työpaikan saamiseen vaikutti aiemmat luottamustehtävät ja vapaaehtoistyö, saman alan harjoittelu sekä selkeät kehitysehdotukset järjestölle.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestintäosaaminen, kielitaito (myös vieraita kieliä on tullut käytettyä!), kokonaisuuksien hahmottaminen, kriittinen ajattelu

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hanki kokemusta mistä tahansa, esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekemällä tai luottamustehtävistä. Myös ennen valmistumista osallistuin mentorointiohjelmaan, joka auttoi paljon oman osaamisen sanoittamisessa ja mahdollisuuksien kartoittamisessa.

More stories

Renata

Kaupallinen assistentti

Työskentelen kaupallisena assistenttina vienninedistämisorganisaatiossa. Saamme kyselyitä eri alojen yrit... read story >

Malla

suunnittelija, apulaisohjelmajohtaja

Sähköposteihin vastaamista, tiedottamista sähköisissä kanavissa, kokouksia, tiedonkeruuta, työtapojen keh... read story >

profileFetch

Edith

welsh medium lecturer in german

Tyypillistä työpäivää ei ole, mutta työviikko on aika samanlainen lukukauden aikana. Työtehtäviä on kolme... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›