Browse stories

Nimetön, työvalmentaja

Muu

Julkaistu 12.1.2021

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Sosiologia, soveltava psykologia, psykologia, erityispedagogiikka
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaistyöttömät ja työ koostuu heidän työllistymisen tukemisesta, kuten asiakkaiden valmennuksiin, koulutuksiin ja työelämään ohjautumisen tukemisesta. Yritys- ja työnantajayhteistyö on tärkeä osa työnkuvaa.

Tyypillisen työpäivän aikana saatamme yhdessä asiakkaan kanssa laatia tai hioa kuntoon hänen työnhaun asiakirjojansa (cv, hakemuskirje) työnhaun suhteen, vinkkaan mahdollisista avoimista- tai piilotyöpaikoista ja vahvistamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen työhakuvalmiuksiaan ja oman osaamisen tunnistamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: valmennus- ja ohjaustaidot, asiakaslähtöisyys, työelämän ja koulutusvaihtoehtojen tuntemus

Päädyin nykyiseen työhöni: Tutkintoni ja aiemman työkokemukseni perusteella. Koen, että jo omalla opintojen aikana kerrytetyllä työkokemuksella on ollut tärkeä osa sen suhteen, että olen työllistynyt heti opintojen jälkeen: kokemusta omalta alalta oli siis jo ehtinyt kertyä ennen kokoaikaisesti työelämään siirtymistä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen pääaineopinnot yhdessä sivuaineiden kanssa ovat muodostaneet sellaisen monipuolisen kokonaisuuden, joka antaa erilaisia näkemyksiä ja ymmärrystä työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hae rohkeasti eri toimialojen työtehtäviä varsinkin, jos et ole vielä täysin varma mihin tehtäviin haluaisit työllistyä. Hyvin usein kuulee, etteivät kasvatustieteilijät tiedä, mihin työllistyä valmistuttuaan omalla tutkinnollaan: se ei ole välttämättä aina huono asia. Tutkinto antaa paljon liikkumavaraa työllistymisen suhteen ja omalla tutkintorakenteella ja opinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan suuntautumiseen.

More stories

Nimetön

luokanopettaja

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja... read story >

Sunflower

suunnittelija

Tehtävät vaihtelevat tosi paljon vuodenajastakin riippuen, joten sikäli tyypillistä työpäivää ei ole! Syk... read story >

Opo

opinto-ohjaaja

Päivät koostuvat opiskelijoiden ohjauksesta, oppitunneista, erilaisista teema- ja jatko-opintopäivistä. S... read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt... read story >

Lukio-opo

lukion opinto-ohjaaja

Työpäiväni koostuu opiskelijoiden henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, neuvonnasta ja tiedottamisesta... read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist... read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit... read story >

Minna

tutkijatohtori

Aikaisempiin tutkimuksiin tutustumista, tutkimusartikkelien kirjoittamista tai aineiston hankintaa (esime... read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä... read story >

88b59uLuqUzrr

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt... read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi... read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li... read story >

Yläkoulun ja lukion opo

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, ... read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko... read story >

Riitta

rehtori, opinto-ohjaaja

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj...
read story >

Sonja

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypillisesti työpäivääni sisältyy 0-2 oppituntia opinto-ohjausta peruskoululaisille ja/tai lukiolaisill... read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä ... read story >

Marita Parkkonen

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo... read story >

Risto, KT

rehtori, emeritus

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›