Plocka berättelser

Passikuva 2

Anssi, tuotekehitysinsinööri

Tutkimus tai tuotekehitys, Ensto Finland Oy

Julkaistu 2.12.2013

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Muovitekniikka
Muut opinnot Materiaalikemia, Teollisuustalous, Biotekniikka, Biomateriaalitekniikka
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Aamulla sähköpostien läpikäyntiä. Päivän edetessä kuumakutistetuotannon asioiden läpikäyntiä ja tuotannon prosessien parantamista. Päivästä riippuen erinäisten teknisten yksityiskohtien selvittelyä tuotteisiin liittyen sekä uusien tuotteiden suunnittelua (materiaalitestaus sekä 3D-suunnittelu). Tuotekehitys- ja maintenanceprojektien läpikäyntiä ja edistämistä. Rakennesuunnittelua tietojärjestelmään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: materiaalitekniikka, muovitekniikka, 3D-suunnittelu

Päädyin nykyiseen työhöni: Tein diplomityöni Enstolle, ja pääsin jatkamaan saman tutkimuksen parissa. Työnkuva on laajentunut vuosien varrella koskemaan yleisesti tuotekehitystä ja tutkimusta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Materiaalitekniikan opinnoista. Erityisesti metallien ja muovien tuntemus ja analysointi on ollut hyödyksi. Myös kemian opinnot, erityisesti aineiden reaktiot ja reagointi keskenään, sekä vanhenemiskinetiikka sekä kemikaalien kestävyys, ovat olleet hyödyksi. Materiaalitekniikan labrat ovat hyvä pohja kaikelle tutkimustyölle mitä voi tehdä esim. tuotteen ominaisuuksia selvitellessä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella huolella perusasiat materiaalitekniikasta sekä fysiikasta ja kemiasta. Lisäksi muovitekniikan eri prosessointitekniikat on syytä hallita, ja eipä ole haitaksi, vaikka osaisi myös muita tuotannollisia prosessointitekniikoita esim. metalleihin ja keraameihin liittyen. Käytännön labrakokemus ja koneenkäyttökokemukset ovat hyvin tärkeitä, sillä komponentteja suunnitellessa tulee huomioida valmistustekniikka ja linjalla olevat ihmiset. Jos ei ole ikinä ajanut linjaa, on hankala tietää mikä on tärkeää ja mikä ei. Metallitekniikkaa lukisin sivuaineen verran lisää jos jotain muuttaisin, sillä lähes kaikissa Enston tuotteissa on metalliosia käytössä. Lisäksi kävisin mahdollisimman paljon harjoittelemassa erilaisten tuotantoprosessien ajamista. Lukisin sähkötekniikkaa enemmän koulussa. Nyt olen opiskellut vapaa-ajalla ja töiden ohessa sähkötekniikka, erityisesti suurjännitekniikkaa. Työssä on ehdottoman tarpeellista tietää sähkötekniikan käytännöt sekä hallita teoriapohja.

Teollisuustalous on erittäin hyvä kokonaisuus jokaiselle, joka tekee töitä yrityksen palveluksessa. Erityisesti talous, laatuasiat sekä valmistuskustannukset ovat tärkeitä.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›