Plocka berättelser

Tanja, business manager

Rahoituksen tai taloushallinnon tehtävät

Julkaistu 2.5.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Metsätieteet
Muut opinnot metsäekonomia, markkinointi, johtaminen, turismi
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: analyysit, laskennat, palaverit, jonkin verran työmatkoja ulkomaille

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, itsenäinen päätöksenteko, kyky hallita laajoja kokonaisuuksia ja tehdä nopeita päätöksiä

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiemman työkokemuksen pohjalta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: liiketalous, turismi, markkinointi

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa kerryttää työkokemusta opiskeluaikana.

Mera berättelser

Johanna

asiamies

Työpäiväni koostuu ryhmätyöskentelystä erilaisissa kokouksista, muiden työn ohjaamisesta sekä itsenäisest... läs berättelsen >

Suvi

toimittaja

Haastatteluja, tiedonhankintaa, lehtijuttujen kirjoittamista, juttukeikkojen suunnittelua, kuvausten järj... läs berättelsen >

Katja

toimittaja

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›