Plocka berättelser

Eetu, Product integrator

Muu, Autoalan insinööripalveluja tarjoava yritys

Julkaistu 10.2.2020

Opiskelupaikkani Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikka
Muut opinnot Kaksoistutkinto-ohjelma, viimeinen vuosi ja opinnäyte Saksassa.
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Olen ulkoisena työntekijänä autovalmistajan palveluksessa Yhdysvalloissa. Normaaliin päivään kuuluu Skype-tapaamiset tuotekehityksen kanssa (tuotekehitys Saksassa), konseptien virtuaalinen validointi, ongelmanratkominen jo tuotannossa olevissa konsepteissa ja kehitystyö ongelmien korjaamiseksi. Paljon yhteistyötä useiden eri osastojen ja toimijoiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Organisointitaidot, ohjaamisen taidot, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, 3D hahmottaminen ja kokoonpanoprosessin ymmärtäminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Kaksoistutkinto auttoi työhön päätymisessä (itsevarmuus ja kansainvälinen kokemus oli hyväksi). Yhdysvaltoihin päädyin vaimon kautta ja työpaikan sain lopulta hakemalla ja olemalla aktiivinen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: 3D-mallinnuskokemus on ollut hyödyksi, vaikka varsinaista suunnittelutyötä en teekään, mutta 3D-malleja ja kokoonpanoja joutuu usein analysoimaan työssä. Projektiopinnot, materiaalitekniikka ja yleinen valmistusmenetelmien tuntemus on erittäin hyödyllisiä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Projektinhallinta ja organisointitaidot ovat tärkeitä. Enemmän kielten opiskelua, englannin lisäksi. Organisoitu ongelman ratkominen (Ishikawa, 5 why ym.). Enemmän materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemista.

Mera berättelser

Esa Myllymäki

asennustyönjohtaja

Tapio

myyntipäällikkö

Teknisen tiedon keruuta, teknisiä laskuja, materiaalikustannusten laskuja, ongelmien ratkaisua. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›