Plocka berättelser

VesaK, päätoiminen englannin aineenopettaja

Opetus ja kasvatus, LAB Ammattikorkeakoulu

Julkaistu 26.1.2021

Opiskelupaikkani Turun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot valtio-oppi, opettajan aineopinnot, North American Studies Program
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Opetus ja opetuksen suunnittelu, sähköpostisota, kokoukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Kyky itsenäiseen työhön, suunnittelu- ja organisointitaidot, Opetuksen hallinta

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiempi työkokemus, oma kielitaito ja etenkin toiminta yksityisyrittäjänä toivat minulle vakaan työpaikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Aineenopettajan koulutus on käytössä. Pääaineopinnot ovat vahvassa käytössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa tehdä melkein mitä tahansa työtä.

Mera berättelser

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu... läs berättelsen >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne ... läs berättelsen >

Sirkku

Tyypillinen työpäivä koostuu sopimusten analysoinnista tai sopimusten laatimisesta yrityksen ohjeistuksen... läs berättelsen >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r... läs berättelsen >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty... läs berättelsen >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon... läs berättelsen >

HG

Tuntien suunnittelua, muutama tunti lähiopetusta, tehtävien tarkastamista ja palautteen antamista. Lisäks... läs berättelsen >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j... läs berättelsen >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla... läs berättelsen >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo... läs berättelsen >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV ... läs berättelsen >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk... läs berättelsen >

Anna

myyntineuvottelija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›