Browse stories

Tiia,

Marketing and sales, X Oy

Julkaistu 7.11.2022

Opiskelupaikkani JAMK University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi
Muut opinnot johtaminen
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu uusasiakashankinnasta, verkostoitumisesta, tapaamisista ja niiden pohjalta tarjousten laatimisesta. Tarjouksia tehdään niin itsenäisesti kuin projektiryhmien kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), neuvottelu- ja myyntitaidot, tiimityöskentelytaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin tyytymätön edellisen työni palkkaukseen ja sen vuoksi hain tätä paikkaa, kun huomasin ilmoituksen. Myyntityö ja B2B kiinnosti, kun aikaisempi kokemus oli lähinnä kuluttajapuolelta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Markkinoinnin ja myynnin perusteiden osaaminen, jotta ymmärtää asioita ja asiakkaiden tarpeita laajemmasta näkökulmasta

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Muista että työssä oppii paljon ja koulutus antaa esim. tradenomille viitekehyksen tulevaa ammattia varten. Oppimisen on oltava jatkuvaa, joten itsensä kannalta on hyvä olla kiinnostunut asioista ja uuden oppimisesta.

More stories

Maria

Järjestelmien pääkäyttäjän tehtävät, häiriöviesintä ja häiriöiden selvitys, palaverit (osallistuminen ja … read story >

TE-toimiston asiantuntija

asiantuntija (te-toimisto)

Soitan TE-toimiston työttömille työn hakijoille ja kyselen heidän tilannettaan. Teen määräaikaistarkastuk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›