Browse stories

Tiina , hr-asiantuntija

Office work

Julkaistu 14.11.2022

Opiskelupaikkani University of Vaasa
Pääaine tai koulutusohjelma Johtaminen ja organisaatiot
Muut opinnot Aikuiskasvatustiede
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Esihenkilöiden tuki, ohjeistus, neuvonta ja koulutus työsuhteen elinkaareen liittyvissä kysymyksissä.
Työkykyasioiden käsittely: sairauspoissaolojen kirjaaminen, työkyvyn tuen mallien sparrailu esihenkilöiden kanssa, työkykyneuvotteluihin osallistuminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, Kyky ohjeistaa selkeästi, Vaihtoehtojen tunnistaminen ja tarjoaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Kiinnostus hr-alaa ja työtehtäviä kohtaan

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käytännönläheiset hr-opinnot ja työkykyjohtamisen opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hr-alalla on hyötyä kun tuntee kaikkia prosesseja edes avustavasti. Asiat linkittyvät paljon toisiinsa ja syy-seuraussuhteen selvittämiseksi on hyvä, jos osaaminen ja näkökulma ei ole liian suppea.

More stories

AH

henkilöstöasiantuntija

Tehtäväni koostuvat raportoinnista, työehtosopimuksen tulkinnasta ja kaikennäköisiin palvelussuhdetta kos… read story >

Tommi

Asiakasprojektien toteuttaminen, laajojen tietoaineistojen käsittely ja analysointi, kyselyt, haastattelu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›