Browse stories

Jake, projektityöntekijä

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 28.8.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Kansainvälinen politiikka
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Sähköposteja, palavereita, raporttien kirjoittamista,

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luova ongelmanratkaisukyky, kirjoitustaito, sosiaaliset taidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Sain työni verkostojen kautta joita olin määrätietoisesti rakentanut opintojen aikana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koska olen ns. generalisti, ei voida sanoa yhtä ainoaa opintoa josta olisi ollut hyötyä, vaan puhutaan kokonaisuudesta. Relevatin tiedon hankkiminen eri lähteistä ja sen analyyttinen ja kriittinen tarkastelu on kaiken A ja O. Tämän jälkeen kaikki on viestintää. Esseiden, presentaatioiden yms. kirjoittaminen ja tekeminen opiskeluaikana on ehdoton hyöty. Näihin kannattaakin panostaa yhtä paljon kuin itse tiedon opettelemiseen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yhden oven sulkeuduttua kaksi uutta aukeaa. Ja soittakaa sinne potentiaaliselle työnantajalle hakemuksen lähettämisen jälkeen!

More stories

Hannele

projektikoordinaattori

Sähköpostien kirjoittamista, palavereita, suunnittelutehtäviä, tilaisuuksien järjestämistä, konferenseihi… read story >

Balkans

Tanja

Senior Staff aamukokous, jossa briiffataan Mission paallikko Kosovon ja operaation tilanteesta; taman jal… read story >

Lene

projektiassistentti

sähköposteihin vastailua, kokouksia, muistioiden tekemistä, tulevien tapahtumien suunnittelua read story >

Johanna

Olen kontaktissa saman konsernin yhtiöihin erit Pohjoismaihin ja Lontooseen. Infoan omaa organisaatiota. … read story >

Mika

Opetusta, palaverejä, suunnittelua, suunnittelua ja suunnittelua read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›