Browse stories

Minna, ylitarkastaja

Legal work, Sisä-Suomen maistraatti

Julkaistu 10.9.2013

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Julkisoikeus
Muut opinnot yksityisoikeus, kunnallispolitiikka
Valmistumisvuosi 1997

Tyypillinen työpäiväni: Holhousasioiden (edunvalvojan määrääminen ja lupa-asiat) valmistelu ja esittely sekä osaksi myös ratkaiseminen, hakemusten tekeminen käräjäoikeudelle, henkilökohtaiset kuulemiset edunvalvonta-asioissa, tilintarkastus- ja valvontatehtävät (väärinkäytöstapausten selvittäminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen)

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: lainopillinen tietämys, tiedon soveltaminen, yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Holhousasiat siirtyivät osaksi käräjäoikeuksista maistraatteihin vuonna 1999, jolloin pääsin maistraattiin esittelijäksi. Aiemmin olin toiminut monta vuotta käräjäoikeudessa toimistotehtävissä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden opinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Harjoittelupaikan valinnalla saattaa olla suurikin merkitys tulevaisuuden kannalta, se kannattaa valita huolella. Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden opinnot ovat hyödyllisiä yleissivistäviä opintoja, joista on hyötyä monella alalla. Harmi vain, että ns. oikeat juristit vievät nykyään hallintotieteilijöiden työt, koska juristin paikkoja ei ole tarjolla juurikaan muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

More stories

JP

ylitarkastaja

Hyvien etätyömahdollisuuksien takia työ valtaosin etätyötä, mutta koronaepidemian aikana luonnollisesti l… read story >

Sanna

ylitarkastaja

Työ on hallinnollisten päätösten (turvapaikkapäätökset) tekoa ja turvapaikkapuhuttelujen pitämistä. Jokai… read story >

Pia

hallintojohtaja

Tyypillistä työpäivää ei ole, tehtävät ja asiat vaihtuu ja elää. Suuntaa antavan vuosikellon mukaan kuite… read story >

Maija

hallintopäällikkö

Aluksi luen sähköpostin. Sieltä tulee monenlaisia tehtäviä tai tiedoksi toimitettuja asioita. Jotkut sähk… read story >

Anna-Mari

suunnittelija

Päivä koostuu projektien hallintoon liittyvistä tehtävistä, yhteistyötapaamisista sekä sopimusten ja muid… read story >

Elisa

tarkastaja

Työpaikkatarkastus, sen ennakkotyöt ja jälkityöt (raportointi ja tarkastuskertomuksen laadinta) tai puhel… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›