Browse stories

Asiakirjahallinnon asiantuntija, arkistopäällikkö

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 13.9.2013

Opiskelupaikkani Karelia University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Tradenomi, kirjasto- ja informaatiopalvelut
Muut opinnot Tay (Informaatiotutkimus)
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen tällä hetkellä seuraavien työtehtävien parissa. Viikon sisällä työpäivät ovat koostuneet seuraavista aiheista:
- Arkistonmuodostussuunnitelman (tuleva eAMS) päivittäminen, eli asiakirjallisten prosessien ja työnkulkujen selvittämistä, täydentämistä, asiakirjojen metatietojen määrittelyä yhdessä ko. tehtävien hoitavien kanssa.
- Sähköistä arkistointia (taloushallinnon tositteiden siirto operatiivisesta järjestelmästä arkistoon, testausta, toteutusta, virheiden selvittelyä jne).
- Kirjaamotyöskentelyä (postin käsittelyä, kirjaamista asianhallintaan, arkistointia, tiedonhakua, tietopalvelua arkistosta/asianhallinnasta )
- Asiakirjahalllinnon- ja arkistotoimen ohjeiden ylläpitoa ja päivittämistä
- Yksiköiden arkistotarkastuksia ja arkistonhoidon ohjaamista
- Budjetointia
- Laskujen tilöintiä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: oman alan tuntemus, yhteistyötaidot, tietojärjestelmien ymmärrys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Arkistonhoitotutkinto ja korkeakoulututkinto olivat vaatimuksena. Valintaan vaikuttivat lisäksi aiempi työkokemus arkistotehtävistä sekä persoonallisuus. Tehtävässä vaaditaan oma-aloitteisuutta, päättäväisyyttä ja rohkeutta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Arkistonhoitotutkinto! Asiakirjahallinnon aine- ja syventävät opinnot, informaatiotutkimus, informaatio-oikeus. Oikeustieteen opinnoista olisi hyötyä enemmänkin kunnallishallinnossa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yliopisto-opinnot ovat itselläni kesken. Opiskelu työn ohessa on on takkuista, joten opinnot kannattaa kyllä suorittaa loppuun.

Arkistonhoitotutkinto avaa monia ovia ja on nopea sekä helppo suorittaa. Kannattaa suorittaa vaikka opintojen ohessa.

More stories

Annika

tietopalvelusihteeri

Autan asiakkaita lainauksessa, palautuksessa ja tiedonhaussa, jonkin verran hankin ja luetteloin. Joinaki… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›