Browse stories

Tuula, turvallisuuspäällikkö

Management and supervisory duties

Julkaistu 27.11.2013

Opiskelupaikkani Tampere University of Technology
Pääaine tai koulutusohjelma Turvallisuustekniikka
Muut opinnot Teollisuustalous
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Tapaan palaverissa jonkun yhteistyötahon talon sisältä tai ulkoa ja aiheena useimmiten on jonkun ongelman ratkaiseminen, tulevan suunnittelu taikka jonkun sovitus asian seuranta. Vastailen sähköposteihin ja puheluihin ja teen kirjallisiä töitä palavereihin liittyen. Saatan vielä piipahtaa jossain toisessa toimipisteessä tarkastuksella tai kenttäkierroksella.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asioiden jäsentämiskykyä, kykyä löytää asian ydin, julkinen esiintyminen, saada aikaan tuloksia,

Päädyin nykyiseen työhöni: Avoimen haun kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pääaineopinnoista jäi hyvä kuva alan kokonaisuudesta ja lainsäädännöstä, Kiltatoiminnasta kokemusta asioiden järjestelystä, exel-taidot fysiikan työt kurssilta, kirjallinen ilmaisukyky di-työn kirjoittamisesta ja kokonaisuuksien hahmottaminen monelta eri peruskurssilta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opintojen aikana tehty harjoittelu ja kesätyöt alan harjoittelijana on arvokasta aikaa luoda suhteita tuleviin mahdollisiin työnanatajiin.

More stories

Taina

Erilaisia selvityksiä, tiedon etsimistä, kirjallista työtä, viranomaisyhteistyötä, lakien ja ohjeiden läp… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›