Browse stories

Nanna, toimintaterapeutti

Customer service / patient care

Julkaistu 24.3.2014

Opiskelupaikkani Metropolia University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Toimintaterapeutti (AMK)
Muut opinnot erilaisia toiminnallisten menetelmien kursseja
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Kun menen aamulla töihin, tiedän harvoin mitä päivä pitää sisällään. Työskentelen isossa sairaalassa akuuttiosastoilla, joten päivä alkaa lääkärin lähetteiden tarkistamisella sekä keskeneräisten arviointien kartoittamisella. Käytännössä työpäivät rakentuvat toimintakyvyn arviointien ympärille, välillä on myös kuntoutus- ja yksikkökokouksia, koulutuksia ja muuta kehitystoimintaa. Pidän siitä, ettei työssäni ole rutiinia. Kaikki asiakkaat ovat yksilöitä, joten kahta samanlaista arviointia ei tule vastaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, havainnoiminen, luova ongelmanratkaisukyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Suoritin opintoni nopeutetussa aikataulussa ja suoritin viimeisen harjoittelujaksoni opintojeni päätteeksi. Sattumalta harjoittelupaikkaani kaivattiin sijaista ja päätin hakea paikkaa, sillä olin ihastunut paikkaan harjoitteluni aikana. Onnekseni sain työn ja jatkoin suoraan harjoittelijasta työntekijäksi! Sijaisuuden piti alun perin kestää vain puoli vuotta, mutta olen jo nyt saanut jatkoa ensi vuodelle.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koin harjoittelujaksot kaikista hyödyllisimmiksi. Vaikka osa harjoitteluista oli todella rankkoja, opin niistä kaikista valtavasti. Ihmisten kohtaaminen ei tunnu enää niin vaikealta kuin joskus opintojen alussa. Lisäksi käytännön arviointivälineiden opettelusta on ollut paljon hyötyä. Koulusta jäi käteen tapa ajatella toimintaterapeuttisesti. Muiden toimintaterapeuttien kanssa keskustellessa sitä kuvittelee juttelevansa välillä ihan maalaisjärjellä, mutta toisen ammattikunnan edustajan kohdattuaan havahdun välillä huomaamaan, ettei ajattelutapa olekaan itsestään selvyys vaan koko koulumatkan aikana opittua ammattitaitoa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Vaikka lyhyet sijaisuudet saattavat pelottaa, niistä usein poikii jatkoa - älä siis hylkää mielenkiintoista työtä vain epävarmuuden vuoksi! Usko itseesi, äläkä ajattele, että olet liian kokematon johonkin paikkaan, sillä hyvään työpaikkaan kuuluu myös hyvä perehdytys.

More stories

TH

asiantuntija

Työpäiväni sisältää asiakastapaamisia (puhelimitse, viestitse ja kasvotusten) sekä niiden suunnittelua ja… read story >

Sonja

Asiakastyötä, moniammatillinen yhteistyötä, yhteistyötä omaisten kanssa, tilastointia, kirjaamista, markk… read story >

Irina

Perus toimintaterapeutin työstä: ryhmien ohjausta, yksilöterapia-asiakkaita. Välissä paljon muuta: konsul… read story >

Salme

Työnohjaustoiminnan hallinnointia, suunnittelua ja ohjausta.
Työnohjausta.
Strategiapalavereita.
read story >

-Yrittäjä-

toimintaterapeutti

Noin puolet päivästä menee suoraan asiakastyöhön, eli asiakkaiden tapaamisiin heidän lähiympäristöissään … read story >

Meri

Teen esimiestyön lisäksi kliinistä työtä, suhde on n. esimiestyö/kliininen 60/40. Päiväni vaihtelevat s… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›