Browse stories

KU, tuotantopäällikkö

Management and supervisory duties

Julkaistu 23.9.2014

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma
Muut opinnot Kunnallisoikeus, hallintotiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä koostuu asiakaskontakteista, palavereista, erilaisten ongelmien selvittelyistä ja esimiestehtävistä. Päätettävien ja selvitettävät asiat liittyvät henkilöstöhallintoon ja monesti tietojärjestelmiin. Jokaiselle päivälle löytyy uusi ongelma, joihin täytyy löytyä vastauksia hyvinkin nopeasti.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät vuorovaikutustaidot, kykyä hahmottaa asioita monista eri näkökulmista, stressinsietokyky

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain opiskeluaikanani työministeriön sivuilla avoinna ollutta projektisihteerin paikkaa henkilöstöohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektiin. Aiempaa kokemusta järjestelmistä oli hiukan harjoittelun kautta, mutta muuten hain aika tyhjällä cv:llä. Projektisihteerin paikalta siirryin toiseen yritykseen (ohjelmistotaloon) projektipäälliköksi vetämään käyttöönottoprojekteja, ja muutaman vuoden jälkeen palasin takaisin henkilöstöpalveluihin tiiminvetäjäksi ennen tuotantopäällikön tehtävää.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pystyn puhumaan asiakkaiden kanssa samaa kieltä helposti, kun tunnen kunta-alaa ja sen käytäntöjä. Suurimmaksi osaksi koen opinnoista olleen hyötyä siinä, että pystyy hahmottamaan isoja kokonaisuuksia ja tarkastelemaan asioita monista eri näkökulmista ja neuvottelemaan eri osapuolten välillä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Minun työuraani on leimannut erityisesti se, että olen ollut ensimmäistä vuotta lukuunottamatta kokopäivätöissä. Urapolkuani on määrittänyt vahvasti ajautuminen erilaisiin tehtäviin sen mukaan, mitä kokemusta aina edellisestä tehtävästä on kertynyt, alkaen yliopistoharjoittelusta. Harjoittelupaikka kannattaakin valita todella huolellisesti ja sen mukaan, minkälaisissa tehtävissä olisi jatkossa kiinnostunut työskentelemään. Opinnoistani eniten on jäänyt harmittamaan se, kun en malttanut opiskella sivuaineena kunnallistaloutta. Se olisi ehdottomasti kannattanut.

More stories

suunnittelija

tiedonhallinnan ja viestinnän suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

S

early stage researcher. phd candidate

Kirsi

eläinlääkäri

Potilastyötä 8-12h vuorosta riippuen, yleensä aina ylitöitä. Päivät pääosin hyvin kiireisiä, ajanvarausty… read story >

kaisa

technical writer

Teknisen dokumentaation kirjoittamista ja tekstien katselmointia. Ohjelmistoihin tutustumista ja niiden o… read story >

kouluttaja

kotoutumiskouluttaja

Tyypillinen päiväni koostuu selkeästi rytmitetystä opetuksesta taukoineen. Opetan verkossa ja lähiopetuks… read story >

ohjaaja

uraohjaaja

Suunnittelen ja toteutan opiskelijoille työnhaun ja urasuunnittelun tukea, teen henkilökohtaisia uraohjau… read story >

A

usability specialist

Benchmarking, designing prototype and visual materials, documenting process and writing reports, reading … read story >

tarkastaja

Palotarkastaja

Tehtäviini kuuluu määräaikaiset palotarkastukset, rakennuslupalausunnot, yhteistyö muiden viranomaisten k… read story >

Siistijä

siivooja

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

riskia

riskianalyytikko

Työpäivien sisältö vaihtelee. Työhön kuuluu mm. raportointia ja analysointia, palavereihin osallistumista… read story >

ilma

lvi projektipäällikkö

ilmanvaihdon urakkalaskenta ja projektien toteutus. omien tuotteiden markkinointi ja myynti. read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

kemi

utvecklingsingenjör

En blandning av diverse möten och utveckling. read story >

M

osastonhoitaja

Virka työaika (7-15 välillä pääosin ). Arkityö, viikonloput ja juhlapyhät vapaat. read story >

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… read story >

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… read story >

Katu

Coordinator: Grants Management

Coordinator: Grants Management and Resource Mobilisation, University of Namibia
Coordinates grants and p…
read story >

Etnologisti

user experience designer

Kandi

talent acquisition specialist

Lamme

asiantuntija

Palavereja, sähköposteja, koulutusten suunnittelua ja pitämistä sekä suunnittelua ja ideointia read story >

E

Application technologist

I work on product development and recipe development projects. I spend a lot of time either researching a… read story >

vuori

amanuenssi

Perinteinen työpäivä koostuu sähköpostien läpikäymisestä, palavereista ja suunnittelemisesta, sekä joskus… read story >

Oikeudetar

Teen vaativia tuloverotuksen valvontatehtäviä ja toimin virkailijoiden tukena verotuksen aineellisissa ky… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›