Browse stories

Yleislääkäri,

Customer service / patient care

Julkaistu 4.4.2015

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Lääketiede
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Vastaanottoa, päivystysvastaanottoa, koulutusta

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: teorian soveltaminen käytäntöön, kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, paineensietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työtilanne on ollut lääkäreillä valmistumiseni jälkeen hyvä. Työpaikkoja on käytännössä kaikilla paikkakunnilla Suomessa. Hain nykyiseen työhöni koska terveyskeskuspalvelu vaaditaan osaksi erikoistumisopintoja ja yleislääketiede kiinnostaa minua.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Lääketieteen perusopinnoista
Harrastukset joissa tapaa erilaisia ihmisiä ja oppii tulemaan toimeen ja kommunikoimaan paremmin muiden kanssa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Lääkärin tutkinto valmistaa suoraan ammattiin. Myös muut työtehtävät kuin potilastyö ovat mahdollisia mutta sitten vaaditaan enemmän omaa aktiivisuutta ja ehkä lisää opintoja. Suomalainen lääkärintutkinto mahdollistaa kliinisen työn myös muualla EU:n alueella parin vuoden työssäolon jälkeen. Eri erikoisalat ja joskus työpaikat ovat hyvin erilaisia, itse en viihdy runsaasti päivystämistä tai kovaa kiirettä sisältävissä töissä (koskee noin 3/4 osaa työpaikoista).

More stories

dur

Päivänsäde

erikoislääkäri

Tuula

professori

lukemista ja kirjoittamista, matkustamista, opettamista read story >

Hidastelija

erikoistuva lääkäri

Potilastapaamisia ja niihin liittyviä paperitöitä sekä yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›