Browse stories

Tuuli, it-projektipäällikkö

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 11.10.2015

Opiskelupaikkani Tampere University of Technology
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojohtaminen
Muut opinnot Ohjelmistotekniikka
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu kommunikoinnista työkavereideni sekä asiakkaiden kanssa naamatusten, sähköpostitse, online puheluin tai tehtävänhallinta/sisällönhallinta -työkalujen avulla. Välitän tarvittavan tiedon oikeille henkilöille, jotta he voivat keskittyä olennaiseen. Joskus tämä tarkoittaa projektin tilanteen raportointia ohjausryhmälle, toisinaan projektin aikataulun ja tilanteen läpikäyntiä tiimiläisten kanssa tai silloin tällöin alkuperäiseen sopimukseen tulee muutos, jonka vaikutukset ja lisäkustannusarvion koostan asiakkaalle.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: neuvottelutaidot, ajanhallinta, ongelmanratkaisu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Huomasin avoimen työpaikkailmoituksen internetistä (ehkä MOL:in sivut), pääsin haastatteluun hakemukseni perusteella ja tulin valituksi osa-aikaiseen pestiin. Myöhemmin sain vakituisen paikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ohjelmoinnin ja matematiikan kursseilla vahvistunut ongelmanratkaisukyky ja taito jäsennellä asioita on auttanut hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia työssäni. Tietojohtamisen kursseilla tehdyt ryhmätyöt ja esitelmät ovat opettaneet jäsentämään ja tiivistämään oman sanoman, kohdeyleisön huomioiden.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tee asioita, joista olet kiinnostunut ja jotka motivoivat sinua. Aika ajoin kannattaa pysähtyä miettimään, mitä nämä asiat ovat.

More stories

Eero

Tyypillisessä työpäivässä on vähintään yksi palaveri liikaa. Suuri osa ajasta kuluu muualla kuin omalla p… read story >

Olli

liiketoimintajohtaja

Yksi asiakaspalaveri tai myyntitapahtuma, yksi sisäinen palaveri, liiketoiminnan kehitysprojektien työstä… read story >

Jouko

konsultti

Asiakasprojektien määrittely, konsultointi, projektijohto. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›