Browse stories

Maari, rekrytoija

Research or development

Julkaistu 15.1.2016

Opiskelupaikkani Tampere University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Medianomi (AMK)
Muut opinnot kirjallisuus, viestintä
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Rekrytoin osallistujia erilaisiin UX-, markkina- ja yleishyödyllisiin tutkimuksiin. Valikoin, kontaktoin ja koordinoin henkilöitä. Tuotan sisältöä ja markkinoin sosiaalisen median kanavissa. Toimin asiakasrajapinnassa. Työskentelen joustavasti omien aikataulujeni mukaan toimistolla tai etänä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi ja koordinointi, asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja kommunikointi asiakkaan kanssa, hyvät vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin samassa yrityksessä opintojen ohella toisissa tehtävissä. Rekrytoijan paikka aukesi valmistumiseni jälkeen, ja huomasin että koulutukseni ja osaamiseni vastaavat työtehtävää. Myös harrastuneisuudestani ja aiemmista työ- ja harjoittelupaikoistani oli hyötyä paikkaa hakiessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Projektiopinnoista, joissa paineensietokyky, pitkäjänteisyys ja vuorovaikutustaidot olivat koetuksella. Käsikirjoittajaopinnoista ja (tuotanto)koordinaattorin työharjoittelujaksoista teatteri- ja media-aloilla. Journalismi- ja viestintäopinnoista. Sosiaaliseen mediaan ja markkinointiin liittyvistä kursseista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kun tekee ja opiskelee itseä kiinnostavia asioita, tarttuu tilaisuuksiin osallistua opintomatkoihin ja projekteihin, on myös hyvät mahdollisuudet päästä unelmien työpaikkaan. Näe mahdollisuuksia epäröinnin sijaan! Ole kiva muille, se muistetaan.

More stories

Sanna

projektisuunnittelija

Autan opiskelijoita ja vastavalmistuneita työnhaussa, CV:n ja työhakemuksen tekemisessä, pidän myös luent… read story >

Juho

animaattori

Teen pääasiassa pelihahmoanimaatiota (Lightwave 3D ohjelmalla). Joskus myös riggaan ja animoin peliobjek… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›