Browse stories

Damager, projektipäällikkö

Planning, development or administrative duties, valtion virasto

Julkaistu 18.10.2016

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot henkilöstöjohtaminen, verkkoliiketoiminta
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereista: järjestelmän suunnittelua eri näkökulmista, koordinaatioita, projektinhallintaa ja -seurantaa, sidosryhmäpalavereja, erilaisten työryhmien palavereja. Palaverien välillä yritän ehtiä tekemään suunnittelutyötä eli kaikkea esim. koulutusten suunnittelusta ja valmistelusta järjestelmän toiminnallisuuksien suunnitteluun sekä erinäisten asioiden selvittelyä ja projektin etenemisen suunnittelua ja koordinointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiedon löytäminen ja soveltaminen käytäntöön, priorisointi, ongelmanratkaisu, toimittajaohjaus ja päätöksenteko

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen aloittanut nykyisen työnantajan palveluksessa melko heti valmistumisen jälkeen ja edennyt siellä tehtävästä toiseen (sijaisuuksia, määräaikaisuuksia). Nykyiseen tehtävääni hain, sillä se vaikutti kiinnostavalta ja halusin päästä vastuullisempaan asemaan. Ratkaisevaa on ollut varmasti myös kokemuksen saaminen ko. organisaatiosta eri näkökulmista erilaisten työtehtävien kautta (tietohallintoa ja talouspuolta).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Henkilöstöjohtamisen sivuaine avoimessa yliopistossa on ollut todella tärkeässä roolissa nykyisessä työtehtävässäni. Pääaineopinnoista (ohjelmistotekniikka) on saanut pohjatiedot, joiden päälle on voinut rakentaa opiskeluaikana ja sen jälkeen hankitun työkokemuksen pohjalta ammatillista osaamista. Eniten on ollut hyötyä ohjelmistoliiketoimintaan ja ohjelmistotuotantoon liittyvistä kursseista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ota vastaan myös tehtäviä, jotka eivät suoraan ole ns. omaa alaa. Näistä voi myöhemmin olla yllättävän paljon hyötyä. Itse tein määräaikaisena myös talouspuolen tehtäviä ja tämä on auttanut tuntemaan organisaatiotamme paljon monitahoisemmin kuin pelkät tietohallinnon tehtävät.

More stories

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… read story >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… read story >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… read story >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… read story >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… read story >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… read story >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… read story >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›