Browse stories

Olli, koordinaattori

Planning, development or administrative duties, Yliopistossa

Julkaistu 2.11.2016

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiologia
Muut opinnot yhteiskuntapolitiikka, taloustieteet, kasvatustiede, psykologia, tilastotiede
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivä koostuu useasta erilaisesta asiankokonaisuudesta, kuten koulutusten ja tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta niihin liittyvästä hallintotyöstä, projektinhallintaan liittyvästä hallintotyöstä, sekä erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin osallistumista. Usein työpäivät sisältävät kokouksia, paljon sähköpostikirjeenvaihtoa, välillä matkustamista Suomessa, sekä erilaiset laskelmien ja suunnitelmien laatimista ja raportointia. Työssä myös esitellään paljon asioita muille sidosryhmille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, raportointi, hallinnollinen osaaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Ensimmäinen työpaikkani oli kansainvälisten asioiden koordinaattori yliopistolla. Sen jälkeen olen tehnyt yliopistolla erilaisia hallinnollisia tehtäviä erilaisilla nimikkeillä, kuten hallintoamanuenssi, tutkimussihteeri, kv-asioiden amanuenssi ja koordinaattori. Alkuun työsuhteet olivat määräaikaisia, mutta viimeiset vuodet olen ollut vakinaisena. Työhön päätyminen on yleensä käynyt niin, että erilaisten organisaatiomuutosten kautta on avautunut tehtäviä, joita olen alkanut tekemään oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten on ollut hyötyä monipuolisesta yliopisto- ja tiedemaailman ymmärtämisestä, sekä teknisistä raportoinnin, taloushallinnon ja tietotekniikan taidoista sekä suomen ja englannin kielitaidosta. Jatkuvasti pitää opiskella tutkinnon suorittamisen jälkeenkin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ei kannata ajatella, että tutkinnon aikana voi opiskella kaikkea, mitä työ tulee vaatimaan. Työn aikana ja sen lisäksi kouluttautuminen on tärkeää. Yliopistotutkinto antaa itsenäisen ajattelun taitoja, jotka auttavat myöhemmissä tehtävissä. Joskus kannattaa työssä tehdä ja opiskella asioita, jotka eivät ole kovin miellyttäviä ja suosittuja, sillä sitä kautta saa kokemusta ja osaamista, jota kovin monella ei ole. Se on kilpailuvaltti työelämässä.

More stories

Riitu

koulutussuunnittelija

Teen työtäni pitkälti tietokoneen ääressä. Käytän sähköpostia ja muita viestintävälineitä muiden ihmisten… read story >

nimetön

projektipäällikkö

Projektin hallinta ja koordinointi, budjetointi, asiakkuuksien kontaktointi read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Hoidan hankkeeseen liittyviä toimistotehtäviä, vastailen sähköposteihin, päivitän nettisivuja ja sosiaali… read story >

Eelis

uravalmentaja

Uravalmennusten ryhmämuotoinen toteutus 9‒15 työttömille työnhakijoille. Muulla ajalla suunnittelu, valmi… read story >

Leena

viestintäpäällikkö

Työni koostuu johto- ja esihenkilötehtävistä sekä viestinnän ja markkinoinnin strategisesta suunnittelust… read story >

Pirjo

hankepäällikkö

Seuraan hanketta ja teen raportointia, kehittämis- ja suunnittelutyötä. Työpäivät ovat varsin erilaisia j… read story >

Taru

projektitutkija

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Pääsääntöisesti niihin kuuluu erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyv… read story >

Kaisa

projektikoordinaattori

Työpäivät vaihtelevat suuresti. Joskus teen koneen ääressä työtä koko päivän: vastaan sähköposteihin, tee… read story >

Liisa

tutkija, jatko-opiskelija

Istun tietokoneella, teen analyysejä ja kirjoitan. Kaikki tekstit tuotetaan englanniksi, jos haluaa julka… read story >

Siru

palvelusuunnittelija

Teen erilaisia asiakkaiden asiointeihin liittyviä pienehköjä tutkimuksia, raportteja ja tilastoja. Työssä… read story >

Pirkko

viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkönä vastaan yhtiön nettisivujen päivittämisestä, mediatiedotteiden kirjoittamisesta ja m… read story >

Sanna

Toimin projektipäällikkönä HR-konsultointiyrityksessä, jossa työtehtäviini sisältyvät erilaiset yritysten… read story >

Erityisopetusta

Pidän kuusi tuntia päivässä opetusta erityisnuorten ryhmälle toisella asteella. Tämän lisäksi keskustelen… read story >

Sanna

lehtori

Opetan ja ohjaan liikunnanohjaaja (AMK) opiskelijoille tutkimusprosessiin ja -menetelmiin liittyviä asioi… read story >

Pekka

copywriter

Istun koneeni ääressä ja/tai palaverissa. Vastaan minulle tarkoitettujen asiakkaiden markkinoinnin konsep… read story >

Milla

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Työhön kuuluu uusien tasa-arvoa edistävien toimintamallien kehit… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›