Browse stories

Ahma, suunnittelija

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 17.12.2016

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Fysiikka
Muut opinnot Teoreettinen fysiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Suurimman osan ajasta perehdyn siihen mitä muut organisaation työntekijät ovat tehneet. Perehdyn Euroopan unionilta tuleviin velvoitteisiin ja suunnittelen sekä kehitän organisaation järjestelmiä sen pohjalta. Ratkaisen organisaation järjestelmissä esiintyviä ongelmia, joita kukaan muu ei ole pystynyt ratkaisemaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: pitkäjännitteisyys, uusien asioiden omaksuminen, sosiaaliset taidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Peruskoulun jälkeen opiskelin itseni käsityöammattiin. Sitten olin työttömänä muutaman vuoden. Sitten opiskelin toisen ammatin. Sitten olin työttömänä. Lopulta kävin iltalukion ja hain yliopistoon noin 30-vuotiaana. Yliopistosta valmistumisen jälkeen olin työttömänä useamman vuoden ja lopulta pääsin vuorotteluvapaasijaiseksi alalle, jota en ole koskaan opiskellut. Luultavasti harrastukset vaikuttivat sijaisuuteen valinnassa. Myöhemmin sijaisuus johti vakituiseen työsuhteeseen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoissa mikään kurssi ei ole ollut muita kursseja hyödyllisempi. Työn kannalta hyötyä on ollut kaikista kursseista. Opinnoissa on oppinut seulomaan suurista tietomassoista oleellisen. Kyky käsitellä ja ymmärtää vaikeita ja laajoja asiakokonaisuuksia on parantunut.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Lukekaa ja opiskelkaa kaikkea mahdollista, mikä kiinnostaa. Hyvin erilaisiin asioihin perehtyminen kehittää mielestäni ihmistä enemmän kuin johonkin kapeaan alaan keskittyminen. Toki kapea-alaisia osaajiakin tarvitaan.
Hyvästä ja monipuolista kielitaidosta on paljon hyötyä. Selkeä kirjallinen ja suullinen ilmaisu sekä hyvät sosiaaliset taidot auttavat erittäin paljon työorganisaatiossa toimimisessa.

More stories

L

product owner

Kehitämme mobiiliaplikaatiota GLS:n pakettiläheteille optimoimaan ja hallitsemaan paremmin heidän päivitt… read story >

Tutkija

erikoistutkija

Tutkimusta omassa aikataulussa, jonkin verran kokouksia ja palavereja read story >

Ville

it-projektipäällikkö

Tyypillinen työpäiväni koostuu vaihtelevasti parista palaverista, viestinnästä ja itsenäisestä työskentel… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›