Browse stories

Maria, kehittämisjohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 17.5.2017

Opiskelupaikkani Aalto University
Pääaine tai koulutusohjelma Puunjalostustekniikka
Muut opinnot Logistiikka
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Hyvin vaihteleva, hallintoa, esimiestyötä, suunnittelua, kehittämishankkeita, yhteistyötä eri sidosrymien kanssa, tapahtumien järjestämistä, kirjoittamista, viestintää eri muodoissaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyötaidot, Kokonaiskuvan hallinta, ongelmanratkaisu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tilapäisen projektityön kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kirjalliset taidot, kielitaito, yms. Olen eri alalla kuin mitä opiskelin, opinnoista hyödyllistä on ollut kokonaisuus, kyky analyyttiseen ajatteluun, sitoutuminen tavoitteisiin jne.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ei kannata suunnitella etukäteen liikaa vaan tarttua mahdollisuuksiin vaikka ne eivät ole omaa alaa. Yhteistyötaitoihin on hyvä satsata ja kiinnittää huomiota, hyvä työilmapiiri on kaiken a ja o. Ulkomaille kannattaa ehdottomasti lähteä opiskelemaan, työharjoitteluun tai muuten, siitä on paljon hyötyä työnkin kannalta.

More stories

Kemikaali-Ali

Päivittäin käyn asiakkaalla tarkastamassa hallinnassa olevien prosessilaitteiden kunnon, mittaan prosessi… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›