Browse stories

Johan, terveyskeskushammaslääkäri

Customer service / patient care, Kaupunki Uuudellamaalla

Julkaistu 28.8.2017

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Hammaslääketiede
Muut opinnot Ei yliopistossa
Valmistumisvuosi 1976

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivä alkaa klo 7:30 käymällä läpi päiväkirjaan merkityt potilaat ja heidän mahdolliset erityistarpeensa. Näistä keskustellaan tarvittaessa niin kollegapalaverissa kuin hoitohenkilökunnan kesken.

Työyhteisön kannustava ja tietotaitoa tukeva asenne on hyvin merkittävä tekijä hoitotyössä.

Yleishammaslääkärinä olen keskittynyt hoitotyössä melko laajaasti eri hammaslääketieteen sektoreihin.

Tyypillinen työpäivä, jonka kliininen osuus alkaa siis klo 8, sisältää paljon nk. perushoitoa eli aikuispotilaiden hampaiden paikkausta, juurihoitoa sekä pieniä hammaskirurgisia toimenpiteitä.

Lasten hammashoito on toisinaan haastavaa, koska toimenpiteisiin liittyy lasten puolelta toisinaan voimakastakin hammashoitopelkoa. Hoidon onnistuessa lapsen kannalta positiivisesti, jää siitä myös henkilökunnalle hyvin palkitseva kokemus.

Hampaiden oikomishoito on paljon erityisosaamista vaativa spesialiteetti mutta nk. apuoikojia tarvitaan paljon terveyskeskuksissa. Hampaiden oikomishoito on ollut tietyssä vaiheessa hyvinkin olennainen osa työtäni. Tällöin toimitaan aina oikomishoidon erikoishammaslääkärin ohjauksessa.

Hammasprotetiikka on ollut ehkä eniten itseäni kiehtova osa-alue työssäni. Ala on materiaalien ja tekniikoiden osalta kehittynyt hyvin voimakkaasti ja se on tuonut mielekkyyttä työhön. Usein nämä potilaat hoidetaan aamupäivän aikana, koska vaativa työ tehdään yhteistyössä hammaslaboratorion kanssa. Myös lapsipotilaat on pyritty hoitamaan aamupäivällä kun päivähoidossa tai koulussa vietettävä aika ei ole tuonut turhaa väsymystä.

Pitkä, aamusta asti alkanut odottaminen saattaa vähentää lapsen valmiutta hoitotoimenpiteisiin, jos tämä tapahtuu vasta myöhemmin iltapäivällä.

Loppupäivä kuluu yleensä vähemmän vaativan perushoidon merkeissä.

Nykyaikaiseen hammashoitoon kuuluu aina perehtyminen potilaan sairaskertomukseen ja lääkitykseen. Tässä terveyskekuksen ATK-järjestelmä on korvaamaton apu. Monet internet-palvelut, kuten Duodecim-seuran ylläpitämä Terveysportti ja sen sisältämä Therapia Odontologica, ovat välttämätön osa tukemaan nykyaikaista hammaslääketieteellistä hoitoa.

Työpäivän loppuosa kuluu aina potilasmerkintöjen tarkistamisessa ja täydentämisessä. Vaatimukset ja huolellisuus ovat keskeisiä tässä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmissuhdetaidot, käden taidot, jatkuva omien tietojen päivittäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Koin haluavani toimia työelämässä humanistina. Tekniikka, talous tai juridiikka ei ollut kiinnostukseni kohteena.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Hammaslääketiede

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos kokee hoitotyön omakseen, hammaslääkärinä sitä pääsee toteuttamaan. Yksityisektorilla on myös mahdollisuus toimia yritysmaailmassa taipumuksiensa mukaan.

Nykyisin en olisi hajauttanut osaamistani niin laajalle, vaan keskittynyt kapeammalle hammaslääketieteen sektorille.

More stories

Antti

Potilaiden perushoitoa, iensairauksien hoitoa, hammasimplantologiaa ja hammasprotetiikkaa. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›