Browse stories

Anna,

Management and supervisory duties

Julkaistu 9.5.2018

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kansantaloustiede
Muut opinnot venäjän kieli
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan konsernin ulkomaan liiketoiminnoista omistaja-toimitusjohtajan työparina ilman suoraa tulosvastuuta, joka on kunkin maan paikallisella toimitusjohtajalla. Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Tärkeä osa työtäni on toimia sparraajana ulkomaan yritystemme toimitusjohtajille sekä jalkauttaa konsernin toimintakullttuuria uusiin yrityksiimme ja pitää huolta, että prosesseja noudatetaan kaikkialla.

Teen business controllingia pyrkien luomaan lisäarvoa yritysten johtamiseen talousdataa analysoimalla. Johdan suuria ulkoistushankkeita ja kilpailutuksia ulkomaiden liiketoimintoja koskien tilanteissa, joissa pääasiallinen asiakas on lopulta konserni (taloushallinto- ja lakipalvelut). Toimin yhdyshenkilönä ulkomaiden ja Suomen kollegoiden välillä esim. globaaleihin kilpailutuksiin vastatessa.

Matkustan varsin paljon tapaamassa ulkomaan kollegoitani sekä heidän tärkeimpiä asiakkaitaan, samalla teen sisäistä laadunvalvontaa ja LEAN-auditointeja. Myös kv. riskienhahallinta on vastuullani. Tällä hetkellä tärkein tehtäväni on hoitaa kotiin kansainvälinen yrityskauppa, jonka kohdemarkkinan ja itse kohteen sain vapaasti analysoida ja sitten esittää omistajille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: numerotarkkuus, kielet, jatkuva oppiminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minut pyydettiin siihen (kavereita töissä johtotasolla tässä firmassa).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista! VTM (kansantaloustiede) antoi hyvän pohjan "pätevöityä" liike-elämään työssä oppimalla; laskentatoimea, verotusta sekä liikejuridiikkaa olen oppinut "pakosta" jo edellisissä yksityisen sektorin työtehtävissäni ja niistä on ehdotonta hyötyä nykyisin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen ennakkoluulotonta asennetta ja rohkeutta kokeilla töitä, jotka eivät ehkä ollenkaan vaikuta omilta, kunhan niissä olisi edes jotain, mistä voi arvioida nauttivansa ja hyötyvänsä jatkossa. Itse lähdin Venäjälle töihin key account manageriksi tietämättä mitään toimialasta ja omaamatta yhtään myyntikokemusta vain saadakseni asua Pietarissa. En ole katunut koskaan, tästä on tullut mielenkiintoinen urapolku.

More stories

Matias

koordinator

En vanlig dag består att hålla reda på vad som händer inom de sektorer eller projekt som jag deltar i. Ef… read story >

Tatu

Monesti työpaivä alkaa aamun raporttien vilkaisulla. Näistä saatujen tietojen perusteella on hyvä lähteä … read story >

J-P

ryhmäpäällikkö

Viestintämarkkinoiden eli lähinnä teleyritysten taloudelliseen ja teknilliseen ennakkosääntelyn sekä ylei… read story >

Severi

Sähköpostiin vastailemisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta, palavereista. read story >

ekonomisti

ekonomisti

Organisaatiosta tai sidosryhmistä tulevien tieto- ja analysointipyyntöjen toteuttamista, suhdanneanalyysi… read story >

:)

hankintapäällikkö

Sopimusneuvotteluja, hinnastojen ylläpitoa, yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, sopimusten laat… read story >

Anna

Yhtiön talouden kontrollointi (kannattavuuslaskelmat, kassavirran seuranta), pankki- ja vakutuusasioista … read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›