Browse stories

Vuokko, sairaalaeläinlääkäri

Customer service / patient care, Yliopistollinen eläinsairaala

Julkaistu 15.11.2018

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Eläinlääketiede
Muut opinnot ei muita opintoja
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelen pieneläinsairaalassa leikkauksia, tähystyksiä, hammashoitoja ja kuvantamistutkimuksia tarvitseville potilaille nukutuksia. Teen myös eläimille puudutuksia ja autan hoitajia ratkaisemaan nukutuksen aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmatilanteet. Opetan eläinlääketieteen opiskelijoita nukuttamaan turvallisesti perusterveitä koira- ja kissapotilaita.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisukyky, tiimityö, tieteellinen ajattelu

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työskentelyn Yliopistollisessa eläinsairaalassa jatkokoulutettavana eläinlääkärinä miltei heti valmistumiseni jälkeen. Ensimmäisen työvuoden jälkeen minulle avautui tilaisuus aloittaa erikoistuminen minua eniten kiinnostavaan eläinlääketieteen osa-alueeseen. Suoritettuani kyseisen erittäin antoisan erikoistumisen jäin vakituiseksi sairaalaeläinlääkäriksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikki kliinisen eläinlääketieteen opinnot ovat olleet hyödyllisiä työni kannalta – myös muut kuin suoraan omaa erikoisalaani koskevat.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa luoda kontakteja jo opiskeluaikana, ne voivat osoittautua arvokkaiksi yllättävissäkin tilanteissa. Ulkomailla käyminen on erittäin suositeltavaa, se avartaa mieltä ja näyttää, kuinka asioita voidaan tehdä eri tavoin ja toisaalta auttaa huomaamaan, kuinka hyvin moni asia on Suomessa.

More stories

Heikki

Jonkin verran kliinistä potilastyötä, opetusmateriaalin valmistusta erilaisia koulutustilaisuuksia varten… read story >

Kissalääkäri

Potilastyötä (voi sisältää leikkauksia), papereiden kirjoitusta, sähköposteihin vastaamista read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›