Browse stories

JJ,

Research or development

Julkaistu 10.4.2019

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Maataloustieteet
Muut opinnot ympäristötieteet, biotieteet
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Postdoc-tutkimus on väitöskirjan jälkeen tehtävää itsenäisempää tieteellistä tutkimusta. Teen tutkimusta laboratoriossa. Tutkimustulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä tutkimuksissa. Kirjoitan joskus myös ammattilehtiin. Tehtäviin voisi myös kuulua opetusta ja maisteri- tai jatko-opiskelijoiden ohjaamista, mutta olen ulkomaisessa yliopistossa, jossa on "vähän" opiskelijoita ja paljon yritysten kanssa tehtävää tutkimusta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Tutkimuksen suunnittelu, tutkimusmenetelmät, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää,

Päädyin nykyiseen työhöni: Löysin tehtävän Euraxess-palvelusta ja hain paikkaa julkisessa haussa. Tehtävään voi hakea vain tohtorintutkinnon suorittaneet.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Menetelmäopinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ennen postdoc-vaihetta työskentelin muutaman vuoden tutkimuksen ulkopuolella. Pääsin vielä jatkamaan tutkimusta (postdoc-tehtäviin voidaan usein valita vain henkilöitä, joiden väitöksestä on esim. vain 3‒4-vuotta aikaa), mutta koen tämän vaikuttaneen merkittävästi mahdollisuuksiin tutkijan uralla. Kannattaa siis suunnata postdoc-tehtäviin heti väitöksen jälkeen, että pysyy hyvä vire yllä ja menetelmäosaaminen on tuoretta kuten myös julkaisut.

More stories

Aino-Majia

ylitarkastaja

Työnkuvani on pähkinänkuoressa makroeliöiden (biologiset torjuntaeliöt ja pölyttäjät) valvonnan suunnitte… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›