Browse stories

Orvokki, professori

Research or development

Julkaistu 28.6.2019

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Psykologia
Muut opinnot Tohtorin tutkinto psykologiasta
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Työ on erittäin vaihtelevaa ja koostuu mm. tutkimusasetelmien suunnittelemisesta, tutkimusaineiston analysoinnista, tutkimusartikkelien kirjoittamisesta, esimiehenä ja projektin johtajana toimimisesta, luennoinnista, opinnäytetöiden ja väitöskirjojen ohjaamisesta, apurahahakemusten kirjoittamisesta, tieteellisten artikkelien ja apurahahakemusten arvioimisesta, tutkimustulosten kommunikoimisesta medialle ja esittämisestä kansainvälisissä ja kotimaisissa konferensseissa jne.

Toisin kuin usein luullaan työtä tehdään paljon yhdessä (tutkija ei puurra yksin norsunluutornissaan) ja yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa, mutta toki myös omaa "yksinäistä" työskentelyä on paljon. Työ on erittäin itsenäistä ja vapaata ja vaatii itseohjautuvuutta. Hauskinta on työhön sisältyvä vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään ja luovuuttaan ja olla jatkuvasti uuden tiedon äärellä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tieteenalan sisältöjen hallinta, tutkimusmenetelmät, yhteistyökyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Psykologiksi kouluttauduttuani jatkoin väitöskirjantekijäksi ja sitten erinäisten tutkijan tehtävien kautta viimein professoriksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tieteenalan sisältöopinnoista ja menetelmäopinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tutkimustyöstä kiinnostuneen kannattaa ottaa yhteyttä professoreihin ja muihin tutkijoihin jo opintojen kuluessa ja kysellä esim. tutkimusavustajan tehtäviä.

More stories

x

early stage researcher (phd student)

Scientific research, data analysis, academic writing, and planning teaching read story >

J

Niina

psykologi

Yksilöasiakkaiden tukikeskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja asiantuntijaluentojen pitämistä vaihtelevista te… read story >

Uraohjauspsykologi

Työpäiväni sisältää asiakkaiden ohjausta kasvotusten, puhelimitse ja verkossa eri kanavia käyttäen. read story >

Terhi

Tyypillisin työpäiväni koostuu pitkäaikaista kipua kantavien potilaiden ja kuntoutujien yksilöajoista. To… read story >

Tuulia

perheneuvolapsykologi

asiakastyö lapsiperheiden parissa
- perheen tuen tarpeen arviointi
- psykologiset tutkimukset
- terapi…
read story >

Psykologi

psykologi

Tapaan murrosikäisiä nuoria ja heidän vanhempiaan yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisilla. Tapaamiset ova… read story >

Heli

työterveyspsykologi

Heltti on työterveysalaa ravistava kasvuyritys, jonka mottona on "Always challenge the old way". Näin oll… read story >

Tuuli

psykologi

Keskustelen keskimäärin kolmen asiakkaan kanssa päivittäin. Yhden tapaamisen kesto on 45-60 minuuttia, ja… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›