Browse stories

Marianna, projektipäällikkö

Teaching and training, Museo

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kansatiede
Muut opinnot Museologia, Talous- ja sosiaalihistoria, Kulttuurihistoria
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu museon kehittämiseen tai projekteihin liittyvistä tiimikohtaisista palavereista, hankkeen toimintamallien, pilottiprojektien ja osahankkeiden suunnittelusta, testaamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä, tapahtumien ja museopalveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luovuus, tiimityötaidot, joustavuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen saman työnantajan palveluksessa kolmannessa eri tehtävässä: hyvin hoidetut aiemmat pestit ovat poikineet jatkoa. Alun perin päädyin nykyiseen työpaikkaan aiemmasta työpaikasta tutun työkaverin houkuttelemana ja suosittelemana. Opiskeluaikaisesta useampivuotisesta oman alan työkokemuksesta ja opiskelijajärjestökokemuksesta on ollut merkittävää hyötyä myöhemmässä työllistymisessä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyödyttäviä ovat olleet museologian aineopinnot ja niihin liittyneet käytännönläheiset kenttätyöt ja harjoittelu. Museotyössä tarvittavan kontekstitiedon kannalta esim. "museoaineeksi" luokiteltavan kansatieteen ohella historia-aineiden opiskeleminen on myöhemmin osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa ottaa ilo irti opiskelijajärjestöistä. Ainejärjestössä tai osakunnassa on mahdollista hankkia myöhemmän työelämän kannalta elintärkeää osaamista esim. hallitusviroissa (kokouskäytänteet, taloushallinto jne.) ja tapahtumajärjestämisessä. Järjestötyön kautta saa myös kullanarvoisia kontakteja, joista voi olla myöhemmin iloa työelämässä.

Museoalalle suunnatessaan kannattaa myös miettiä, mikä museotyön osa-alue on se omin: kulttuurintutkimuksellisista tai historiatieteellisistä oppiaianeista saa hyvän pohjan alalle, mutta jos aikoo tehdä työuransa esim. museokasvatuksen parissa, kannattaa jo opiskeluaikana miettiä myös kasvatustieteellisiä opintoja. Itse olen joutunut myöhemmin näitä suorittamaan työn ohessa.

More stories

Etnologisti

user experience designer

Johanna

Asioiden koordinointi eri tahojen kesken sähköpostitse tai kokouksissa, muistioiden kirjoittaminen, ajank… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›