Browse stories

Iris, kouluttaja, valmentaja, ohjaaja

Teaching and training, Säätiö

Julkaistu 8.1.2021

Opiskelupaikkani Satakunta University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK), sosiaaliala
Muut opinnot Päihde- ja mielenterveystyö ja rikosseuraamukset
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Valmennettavat ovat työnhakijoita. Osa on korkeasti koulutettuja ja työuraa takana jo vuosikymmeniä, osalla ei ole vielä työkokemusta tai koulutusta ollenkaan. Työpäiväni koostuu yhteydenpidosta valmennettaviin, jotka ovat joko työnhakijoita tai jo töissä olevia. Autan asiakkaita työnhakujen suunnittelussa, työnhaun asiakirjojen tekemisessä ja työelämän suunnan löytämisessä. Työ sisältää paljon yhteistyötä työnantajien kanssa ja verkostoituminen on tärkeää. Lisäksi pidän eri aiheisia työpajoja ja luentoja valmennettaville, osallistun tiimin ja yhteistyökumppaneiden palavereihin ja koordinoin hanketta. Pidän huolen siitä että kirjaukset ja työllistymisen seuranta on ajan tasalla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, laajojen asiakokonaisuuksien nopea omaksuminen ja hallinta, verkostotyöskentely,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoimeksi ilmoitettua paikkaa. Hanke jossa aloitin oli maahanmuuttajataustaisille suunnattu. Minulla oli aikaisempaa kokemusta maahanmuuttajatyöstä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomin opinnoista olen saanut eniten apua asiakastyöhön ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Erilaisten asioiden kohtaaminen ja ymmärrys palvelujärjestelmästä auttavat nykyisessä työssäni, vaikka se ei sosiaalialan työtä olekaan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Itse en tiennyt opiskeluaikana millaista työtä haluan oikeasti tehdä ja siksi en panostanut opintoihin niin hyvin kun olisin voinut. Jälkeenpäin huomaan että lähes kaikki oppimani on ollut tarpeellista ja auttaa juurikin kokonaisuuksien hahmottamisessa. Hyväksy se, että voit olla ammatillisesti aluksi vähän hukassa, mutta suunta löytyy kyllä.

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›