Browse stories

VesaK, päätoiminen englannin aineenopettaja

Teaching and training, LAB Ammattikorkeakoulu

Julkaistu 26.1.2021

Opiskelupaikkani University of Turku
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot valtio-oppi, opettajan aineopinnot, North American Studies Program
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Opetus ja opetuksen suunnittelu, sähköpostisota, kokoukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Kyky itsenäiseen työhön, suunnittelu- ja organisointitaidot, Opetuksen hallinta

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiempi työkokemus, oma kielitaito ja etenkin toiminta yksityisyrittäjänä toivat minulle vakaan työpaikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Aineenopettajan koulutus on käytössä. Pääaineopinnot ovat vahvassa käytössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa tehdä melkein mitä tahansa työtä.

More stories

MH

lehtori

Työviikkoni koostuu opiskelijoiden tuutoroinnista, sähköposteihin vastaamisesta, palavereista, opintojaks… read story >

Mimi O

asiantuntija (te-toimisto)

Asiakaskontaktit puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse. Palavereihin ja koulutuksiin osallistuminen… read story >

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Sirkku

Tyypillinen työpäivä koostuu sopimusten analysoinnista tai sopimusten laatimisesta yrityksen ohjeistuksen… read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

HG

Tuntien suunnittelua, muutama tunti lähiopetusta, tehtävien tarkastamista ja palautteen antamista. Lisäks… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›