Browse stories

Riina, tanssin lehtori

Teaching and training

Julkaistu 5.2.2022

Opiskelupaikkani Theatre Academy Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Tanssitaide
Muut opinnot pedagogiikka
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Ensimmäinen opetustunti klo 8.30–10, toinen klo 10.15–11.45. Iltapäivällä työskentelen sivutoimessani taideorganisaatiossa kehittämis- ja yhdistyshallinnon tehtävissä noin klo 13–17.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, taiteellinen ajattelu

Päädyin nykyiseen työhöni: Lähestyin itse oppilaitosta, jossa silloin myös entinen opettajani työskenteli. Vuosien sivutoimisuuden kautta lehtoriksi. Sivutoimeen päädyin vahvojen verkostojeni kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Moninainen verkostoituminen opintojen aikana sekä koko ajan opintojen aikana työelämässä mukana olo. Jo ennen korkeakouluopintoja työelämässä olo, rohkeus, itseluottamus.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ole aktiivisesti mukana yhdistys- ja järjestötoiminnassa. Työskentele monipuolisesti kokemuksia keräten.

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›