Browse stories

Makromunkki, kunnossapitovastaava

Production line

Julkaistu 12.10.2022

Opiskelupaikkani Seinäjoki University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), konetekniikka
Muut opinnot Autoalan perustutkinto
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Jokainen päivä on erilainen:
– Asiakastuotteissa tarvittavien tarvikkeiden hankintaa
– Cad-suunnittelua
– Ennakkohuoltoja
– Etäopastusta ja operaattorien opetusta käytetyssä viestintäkanavassa
– Hitsausta (MIG, TIG, Puikko)
– Hätätilannetöitä
– Huoltohistorioiden hallinnointia
– Hydraulitöitä
– Jatkuvan kehityksen projekteja
– Kaasuaseman ylläpitoa
– Kattonostimien tarkastuksien hallinnointia
– Kemikaalien hallintaa (käyttöturvatiedotteet, suhdelukulaskenta, riskianalyysi, säilytys, kierrätys)
– Konemanuaalien ylläpitoa
– Korjaustilan kehittämistä
– Kylmän olosuhteen töitä
– Laskujen tiliöintiä ja kirjausta konekohtaisesti
– Layout-muutosten tekoa
– Mittarien lukua (käyttötunti, kulutus)
– Monipuolista vianhakua
– Nostoapuvälineiden ylläpitoa
– Nosto-ovien tarkastuksien hallinnointia
– Paineilmalaitteiden ja -koneiden korjauksia
– Paloturvallisuuteen liittyvien asioiden hallinnointia ja dokumentointia
– Pyykinpesukoneiden korjauksia
– Sähköpostiviestintää
– Sähkötöitä, pienjännite
– Talotekniikan ylläpitoa
– Tarvikekaappien organisointia
– Tietokantojen ylläpitoa
– Trukkien ja ajoneuvojen korjauksia
– Tuotannon konekorjauksia
– Tuotannossa tarvittavien tulkkien hankintaa
– Turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen koordinointia ja ennaltaehkäisyä
– Työ- ja konekohtaisten ohjeiden tekoa operaattoreille
– Työkonetoimittajien huollon kanssa esiselvitystä, vianhakua, aikataulun sopimista ja korjaustöiden raportointia
– Työpisteiden parantelua
– Työraporttien kirjausta
– Työvalaistuksen parantelua, polttimoiden vaihtoa
– Työvälineiden ylläpitoa ja inventointia
– Töiden organisointia
– Ulkoisten toimijoiden opastusta
– Ulkotöitä
– Valvontajärjestelmän käyttöapu
– Varaosien ja työkalujen kilpailutusta
– Varastohyllyjen pystytyksiä ja korjauksia
– Varaosavaraston ylläpitoa ja inventointia
– Varaosasalkkujen luontia
– Väestönsuojan hallinnointia
– Yrityksen autojen katsastuksessa käyttö
+ Kaikki muut luokittelemattomat työt

Voisi ajatella olevan useamman henkilön vastuualueita, mutta tätä on työelämä 2020-luvulla.

Joskus voi suunnitella aikataulutuksen sujuvaksi, mutta yleensä tulee muuttujia, välihommia ja välihommien välihommia sekä päiviä/aikakausia jolloin ei ehdi pitämään kuin fyysisesti tarpeellisia taukoja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko, Atk-tekniset taidot, itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi)

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain yrityksessä työtoimeen, johon ei vaadittu koulutusta, mutta työhaastattelussa ilmeni, että yrityksessä oli tarve kunnossapidon henkilölle, johon ei oltu ehditty aloittamaan rekrytointia. Pitkälti sattumaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: CAD, Koodaus, Lean, Office-ohjelmat, Projektinhallinta, Tekninen teoria, Tietokantaohjelmat

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Nopea oppiminen, järjestelmällisyys, ongelmanratkaisutaidot, rehellisyys, stressinsietokyky, suorasanaisuus, toimeliaisuus ja monipuolinen osaaminen on tässä työssä tärkeää. Aina monipuolisen osaamistason ja etenkin henkilökohtaisen harrastuneisuuden/kiinnostuksen avulla on saanut töitä.

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›