Browse stories

MAV, vastaava ohjaaja, yksikön esimies

Management and supervisory duties

Julkaistu 2.11.2022

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Muut opinnot Lastensuojelutyö
Valmistumisvuosi 2022

Tyypillinen työpäiväni: Työvuorolistat, henkilöstöhallinto, yhteydenpito kouluihin, yhteydenpito viranomaisiin, asiakastyö

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Herkkyys, Kokonaiskuvan hallinta, Ihmisten johtaminen ja motivointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiempi työkokemus

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Johtamisopinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa antaa itselleen aikaa. Rooliin kasvaa ja substanssiosaaminen kehittyy jatkuvasti. Kannattaa olla itselleen armollinen, mutta myös tiedostaa se, että paineita ja stressiä on.

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›