Uusi media: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Master's Degree Programme in Sound in New Media
  • Mediatiede
  • Uusi media
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

15%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

10%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2780 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3700 €

respondenternas medianlön

5000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

9%

1%

Yrkeshögskola

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

10%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

11%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

7%

Staten

9%

8%

Universitet

41%

41%

Företag

Uusi media

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›