Uusi media: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Master's Degree Programme in Sound in New Media
  • Mediatiede
  • Uusi media
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

7%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

11%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2925 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3573 €

respondenternas medianlön

4175 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

16%

2%

Yrkeshögskola

16%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

32%

Kommun eller samkommun

0%

1%

Annan

8%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

4%

9%

Universitet

52%

39%

Företag

Uusi media

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›