Automaatiotekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Anturitekniikka
 • Automaatio ja säätötekniikka
 • Automaatio- ja informaatioverkot
 • Automaatio- ja säätötekniikka
 • Automaatio- ja systeemitekniikka
 • Automaation ohjelmistotekniikka
 • Automaatiotekniikka
 • Automaatioteknologia
 • Factory Automation
 • Koneautomaatio
 • Master's Degree Programme in Space Science and Technology
 • Mittaustekniikka
 • Ohjelmoitavat alustat ja laitteet
 • Prosessiautomaatio
 • Systeemitekniikka
 • Systeemiteoria
 • Tehdasautomaatio
 • Tuotekehitys
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3713 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4205 €

respondenternas medianlön

4900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

3%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

10%

8%

Universitet

82%

40%

Företag

Automaatiotekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›