Käsityö: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Käsityö, tekstiilityö
 • Käsityökasvatus
 • Käsityökasvatus, OKL
 • Käsityömuotoilu
 • Käsityötiede
 • Käsityötiede, käsityömuotoilu
 • Käsityötiede, tekstiilityö
 • Kasvatustiede (käsityöopettajan koulutus)
 • Kasvatustiede, KTL
 • Slöjdpedagogik
 • Tekstiilityö, käsityönopettajien koulutus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3100 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

8%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

75%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

3%

8%

Universitet

8%

40%

Företag

Käsityö

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›