Kuvataide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kuvanveiston koulutusohjelma
  • Kuvanveiston koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Kuvataide
  • Maalaustaide
  • Maalaustaiteen koulutusohjelma
  • Maalaustaiteen koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Taidegrafiikan koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Tila-aikataiteiden koulutusohjelma
  • Tila-aikataiteiden koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Ympäristötaide
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

9%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

26%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

1500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2500 €

respondenternas medianlön

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

19%

31%

Kommun eller samkommun

28%

2%

Annan

38%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

3%

8%

Universitet

3%

40%

Företag

Kuvataide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›